Fast Lane

Compartir:

Servizo actualmente non dispoñible. Sentímolo polas molestias.

Permite acceder ao control de seguridade de forma preferente axilizando o paso polos filtros.

Datos de interese
Condicións del servicio
  • Titulares de billetes business de compañías asociadas e tarxetas club asociadas.
  • O resto de pasaxeiros pode acceder mediante pagamento previo, a través da app ou a web de Aena, da tarifa correspondente.

Validez

Cada compra reserva un único dereito de acceso prioritario cunha validez de 7 días dende a data de adquisición e non é posible a devolución.

Seguridade

A adquisición de accesos prioritarios aos controis de seguridade non exime os pasaxeiros da superación destes nin da aplicación de calquera outro filtro que, por razóns de seguridade, os aeroportos teñan previsto. Os usuarios dos accesos prioritarios deberán respectar en todo momento as normas de seguridade aeroportuarias.

A utilización dos accesos preferentes non exime os pasaxeiros da súa obriga de acudir aos controis de seguridade co tempo de antelación á saída do seu voo fixado no seu contrato de transporte.

Tarifas
  • Prezo por persoa: 5,50 €.
  • Membros Aena Club Clientes: 4,40 €.
  • Nenos menores de 6 anos: entrada libre.

Prezos con IVE incluído.