Drets i recomanacions

Retards 

Què cal fer en cas de demora o suspensió del vol contractat.


Drets i recomanacions: Retards

El Reglament (CE) 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de febrer (en vigor des del dia 17 de febrer del 2005), establix normes comunes sobre la compensació i l'assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols.

El Reglament no s'aplicarà si viatja gratuïtament o amb un bitllet de preu reduït que no estiga directament o indirectament a disposició del públic.

El Reglament 261/2004 s'aplica:

En el cas que el vol isca de:

 • un aeroport comunitari, o
 • un aeroport situat en un país no comunitari -les normes del qual no disposen compensacions i assistència- amb destinació a un aeroport comunitari i el transportista encarregat d'efectuar el vol siga comunitari.

Sempre que el passatger:

 • dispose una reserva confirmada en el vol, amb un bitllet (imprés o electrònic) o una altra prova que ha sigut acceptada i registrada per la companyia aèria, i es presente a facturació en les condicions requerides i a l'hora indicada prèviament i per escrit, fins i tot per mitjans electrònics (en el cas que no se s'indique cap hora, amb una antelació mínima de 45 minuts respecte de l'hora d'eixida), o
 • haja sigut transbordat del vol per al qual disposava d'una reserva a un altre vol.

I es veja afectat per un retard de l'hora d'eixida prevista de:

 • 2 hores o més, en el cas de tots els vols de 1.500 quilòmetres o menys, o
 • 3 hores o més, en el cas de tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i de tots els altres vols entre 1.500 i 3.500 quilòmetres, o
 • 4 hores o més, en els vols no inclosos en els apartats anteriors.

El transportista aeri encarregat d'efectuar el vol li oferirà l'assistència indicada en l'apartat "Dret a atenció" de Sobrevenda, però únicament oferirà allotjament en hotel i el transport entre l'aeroport i el lloc d'allotjament quan l'eixida prevista del vol alternatiu siga com a mínim l'endemà a l'hora prèviament anunciada.

Quan el retard siga de 5 hores com a mínim, la companyia oferirà al passatger el reembossament en 7 dies del cost íntegre del bitllet al preu al qual es va comprar, corresponent a la part del viatge no efectuada (és a dir, si decidix no volar), i a la part del viatge efectuada, si el vol ja no té raó de ser segons el pla de viatge inicial del passatger, i, si escau, un vol de tornada al primer punt de partida tan ràpidament com siga possible.

El dret a compensació per retards no està contemplat en el Reglament (CE) 261/2004. No obstant això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el 19 de novembre del 2009, va dictar una sentència davant dels casos C-402/07 i C-432/07, per mitjà de la qual es pot invocar el dret a ser compensat econòmicament d’acord amb el que preveu l’article 7 del Reglament (CE) 261/2004, en determinats supòsits de retard.

Este dret a compensació es produirà quan un passatger patisca una pèrdua de temps igual o superior a tres hores en la seua arribada al destí final; és a dir, quan arribe al destí final tres o més hores després de l’hora d’arribada inicialment prevista pel transportista aeri.

D’altra banda, els usuaris del transport aeri també tenen dret a la compensació econòmica per mitjà del Conveni de Montreal, el qual establix que una companyia aèria comunitària (o no comunitària quan realitze transport internacional d’acord amb el Conveni de Montreal) és responsable del dany ocasionat per retards en el transport aeri de passatgers, i encara que no hi ha compensacions econòmiques automàtiques per als passatgers afectats pels retards, esta responsabilitat està quantificada en un màxim de 4.6945 drets especials de gir (DEG) per passatger.

El Dret Especial de Gir és una unitat definida pel Fons Monetari Internacional, el valor del qual és la suma dels de determinades quantitats de diverses monedes: dòlar USA, euro, ien japonés i lliura esterlina. Pot consultar el valor actualitzat en dòlars USA en la web del Fons Monetari Internacional (www.imf.org). L’equivalència en euros es troba en la web del Banc d’Espanya (www.bde.es).

Per a reclamar esta indemnització, s'ha de dirigir a la companyia aèria. I, en cas de no rebre resposta o si no hi està d'acord, pot recórrer als tribunals competents.

Finestra nova

Preguntes freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'aeroport i el viatge amb avió.

Finestra nova
Finestra nova Sol·licitar assitència

Atenció telefònica: 902 404 704 / (+34) 91 321 10 00 Persones amb discapacitat auditiva

Seguisca'ns en:

 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Google+
 • Pinterest
 • LinkedIn