Equipatges

Incidències amb l'equipatge 

La responsabilitat per danys o perjuís a les pertinences dels passatgers.


Equipatges: Incidències amb l' equipatge

La companyia aèria és responsable del dany ocasionat en cas de destrucció, pèrdua o danys de l'equipatge facturat quan el fet que haja causat el dany s'haja produït a bord de l'aeronau o mentres l'equipatge facturat es trobe davall la custòdia de la companyia.

No obstant això, la companyia no serà responsable en la mesura que el dany es dega a la naturalesa, a un defecte o a un vici propis de l'equipatge.

En el cas d'equipatge no facturat, inclosos els objectes personals, la companyia és responsable si el dany es deu a la seua culpa o a la dels seus dependents o agents.

També és responsable del dany ocasionat per retard en el transport d'equipatge, excepte que prove que es van adoptar totes les mesures que eren raonablement necessàries per a evitar el dany o que els va ser impossible adoptar les mesures esmentades.

Reclamacions sobre l'equipatge

La recepció de l'equipatge facturat sense protesta per part del passatger constituïx presumpció, llevat de prova en contra, que este ha sigut entregat en bon estat i de conformitat amb el document de transport.

És fonamental que en el cas d'incidències amb l'equipatge facturat (destrucció, pèrdua, deteriorament o retard), acudisca immediatament al mostrador de la companyia aèria o al seu agent handling (empresa d'assistència en terra a les companyies aèries) per a formular en aquell moment la protesta corresponent, omplint l'imprés denominat Comunicat d'Irregularitat d'Equipatge (PIR), requisit necessari per a fer constar la incidència ocorreguda i per a la tramitació per la companyia aèria.

Si té dificultat per a localitzar el mostrador de la companyia, dirigisca's al mostrador d'informació que Aena té en cada aeroport, on se li facilitarà la seua localització o se li indicarà el procediment que ha de seguir en la seua reclamació.

Amb independència de l'ompliment del PIR abans d'abandonar l'aeroport, disposa dels terminis següents per a la presentació de reclamacions:

  • En cas d'avaria, el passatger ha de presentar al transportista una protesta immediatament després d'haver notat el dany i, a tot tardar, dins d'un termini de set dies per a l'equipatge facturat a partir de la data de la seua recepció.
  • En cas de retard, la protesta s'ha de fer, a tot tardar, dins de vint-i-un dies a partir de la data en la qual l'equipatge haja sigut posat a la disposició del passatger.

Tota reclamació s'ha de fer per escrit i ha de ser entregada o expedida dins dels terminis esmentats.

Si no rep contestació de la companyia o esta no el satisfà, pot acudir als tribunals en el termini de dos anys a partir de l'arribada de l'aeronau o del dia en què haguera hagut d'arribar.

En el cas que comprovara que algun objecte del seu equipatge ha sigut sostret, interpose com més prompte millor una denúncia en la comissaria de policia.

Límits de les indemnitzacions

Els límits d'indemnitzacions per retard, destrucció o pèrdua d'equipatge estan en funció del conveni internacional firmat per cada país.

D'acord amb la normativa comunitària, que incorpora a l'àmbit europeu el Conveni de Montreal, la responsabilitat del transportista per retard, destrucció, pèrdua o danys de l'equipatge es limita a 1.131 drets especials de gir (DEG) per passatger.

Els límits de responsabilitat no impliquen una compensació automàtica pels imports màxims.

El passatger pot acollir-se a un límit de responsabilitat més elevat efectuant una declaració especial de valor del seu equipatge, a tot tardar en el moment de facturar, i abonant una tarifa suplementària.

El Conveni de Montreal està en vigor des del dia 28 de juny del 2004. S'aplica a les companyies que realitzen transport internacional entre dos punts situats en el territori de dos Estats firmants o entre dos punts situats dins d'un Estat amb escala en un altre Estat. Els Estats firmants són: estats membres de la Comunitat Europea, Aràbia Saudita, Bahrain, Barbados, Belize, Benín, Botswana, Bulgària, Camerun, Canadà, Colòmbia, Unió dels Emirats Àrabs, Estats Units d'Amèrica, Gàmbia, Japó, Jordània, Kenya, Kuwait, l'exrepública iugoslava de Macedònia, Mèxic, Namíbia, Nigèria, Nova Zelanda, Panamà, Paraguai, Perú, Síria, Tanzània, Romania, Saint Vincent i les Grenadines i Tonga (informació de maig de 2004).

El Dret Especial de Gir és una unitat definida pel Fons Monetari Internacional, el valor del qual és la suma dels de determinades quantitats de diverses monedes: dòlar USA, euro, ien japonés i lliura esterlina. Pot consultar el valor actualitzat en dòlars USA en la web del Fons Monetari Internacional (www.imf.org). L’equivalència en euros es troba en la web del Banc d’Espanya (www.bde.es).

Declaració especial de valor de l'equipatge

Si creu que el valor de l'equipatge és superior al límit màxim que determinen els diferents convenis internacionals que regulen la responsabilitat de les companyies aèries respecte dels seus passatgers i equipatges, pot "Declarar-Assegurar" el valor de l'equipatge amb la companyia a canvi del pagament d'una tarifa suplementària.

Això només ho pot fer si arriba amb suficient temps d'antelació als mostradors de facturació perquè el personal de la companyia puga procedir a les comprovacions i valoracions corresponents.

La responsabilitat de les companyies aèries per incidents amb els equipatges està recollida en dos convenis internacionals: el Conveni de Varsòvia de 12 d’octubre de 1929 i el Conveni de Montreal de 28 de maig de 1999. I, en l’àmbit de la Unió Europea, en el Reglament (CE) 2027/97 del Consell, de 9 d’octubre de 1997, modificat pel Reglament CE 889/2002, de 13 de maig.

Finestra nova

Preguntes freqüents

Resolem els seus dubtes sobre l'aeroport i el viatge amb avió.

Finestra nova
Finestra nova Sol·licitar assitència

Atenció telefònica: 902 404 704 / (+34) 91 321 10 00 Persones amb discapacitat auditiva

Seguisca'ns en:

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Google+
  • Pinterest
  • LinkedIn