Dereitos e recomendacións

Atrasos 

Que facer en caso de demora ou suspensión do voo contratado.


Dereitos e recomendacións: Atrasos

O Regulamento (CE) 261/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de febreiro (en vigor dende o día 17 de febreiro de 2005), establece normas comúns sobre compensación e asistencia aos pasaxeiros aéreos en caso de denegación de embarque e de cancelación ou grande atraso dos voos.

O Regulamento non se aplicará se viaxa gratuitamente ou cun billete de prezo reducido que non estea directa ou indirectamente a disposición do público.

O Regulamento 261/2004 aplícase:

No caso de que o voo saia de:

 • un aeroporto comunitario, ou.
 • un aeroporto situado nun país non comunitario -cuxas normas non dispoñan compensacións e asistencia- con destino a un aeroporto comunitario e o transportista encargado de efectuar o voo sexa comunitario.

Sempre que o pasaxeiro:

 • dispoña unha reserva confirmada no voo, dispoñendo dun billete (imprimido ou electrónico) ou doutra proba de que foi aceptada e rexistrada pola compañía aérea e se presente a facturación nas condicións requiridas e á hora indicada previamente e por escrito, mesmo por medios electrónicos (no caso de non se indicar hora ningunha, cunha antelación mínima de 45 minutos respecto da hora de saída), ou
 • fose transbordado do voo para o que dispoñía dunha reserva a outro voo.

E se vexa afectado por un atraso con respecto á hora de saída prevista de:

 • 2 horas ou máis no caso de todos os voos de 1.500 quilómetros ou menos, ou
 • 3 horas ou máis no caso de todos os voos intracomunitarios de máis de 1.500 quilómetros e de todos os demais voos de entre 1.500 e 3.500 quilómetros, ou
 • 4 horas ou máis nos voos non comprendidos nas alíneas anteriores.

O transportista aéreo encargado de efectuar o voo ofreceralle a asistencia indicada na alínea "Dereito a atención" de Sobrevenda, pero unicamente ofrecerá aloxamento en hotel e o transporte entre o aeroporto e o lugar de aloxamento cando a saída prevista do voo alternativo sexa como mínimo ao día seguinte á hora previamente anunciada.

Cando o atraso sexa de 5 horas como mínimo, a compañía ofrecerá ao pasaxeiro o reembolso en 7 días do custo íntegro do billete ao prezo no que se comprou, correspondente á parte da viaxe non efectuada (é dicir, se decide non voar), e á parte da viaxe efectuada, se o voo xa non ten razón de ser segundo o plan de viaxe inicial do pasaxeiro, e, se procede, un voo de volta ao primeiro punto de partida o máis rapidamente posible.

O dereito a compensación por atrasos non está contemplando no Regulamento (CE) 261/2004. Porén, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE), o 19 de novembro de 2009, ditou unha sentenza ante os casos C-402/07 e C-432/07, mediante a cal se pode invocar o dereito a ser compensado economicamente de acordo co previsto no artigo 7 do Regulamento (CE) 261/2004, en determinados supostos de atraso.

Este dereito a compensación producirase cando un pasaxeiro soporte unha perda de tempo igual ou superior a tres horas na súa chegada ao destino final; é dicir, cando chegue ao destino final tres ou máis horas despois da hora de chegada inicialmente prevista polo transportista aéreo.

Por outra parte, os usuarios do transporte aéreo tamén teñen dereito á compensación económica mediante o Convenio de Montreal, o cal establece que unha compañía aérea comunitaria (ou non comunitaria cando realice transporte internacional de acordo co Convenio de Montreal) é responsable do dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de pasaxeiros e, aínda que non existen compensacións económicas automáticas para os pasaxeiros afectados polos atrasos, esta responsabilidade está cuantificada a un máximo de 4.694 dereitos especiais de xiro (DEG) por pasaxeiro.

O Dereito Especial de Xiro é unha unidade definida polo Fondo Monetario Internacional, cuxo valor é a suma dos de determinadas cantidades de varias moedas: dólar USA, euro, ien xaponés e libra esterlina. Pode consultar o valor actualizado en dólares USA na web do Fondo Monetario Internacional: (www.imf.org). A equivalencia en euros encóntrase na web do Banco de España (www.bde.es).

Non obstante, a compañía aérea non será responsable do dano ocasionado por atraso se proba que adoptaron todas as medidas que eran razoablemente necesarias para evitar o dano ou que foi imposible adoptar as citadas medidas.

Para reclamar a devandita indemnización debe dirixirse á compañía aérea. E, en caso de non recibir contestación ou non estar de acordo con esta, pode acudir ante os tribunais competentes.

Ventá nova

Preguntas frecuentes

Resolvemos as súas dúbidas sobre o aeroporto e a viaxe en avión.

Ventá nova
Ventá nova Solicitar asistencia

Atención telefónica: 902 404 704 / (+34) 91 321 10 00 Persoas con discapacidade auditiva

Síguenos en:

 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Google+
 • Pinterest
 • LinkedIn