Equipatges

Incidències amb l'equipatge 

La responsabilitat per danys o perjudicis a les pertinences dels passatgers.


Equipatges: Incidències amb l'equipatge

La companyia aèria és responsable del dany ocasionat en cas de destrucció, pèrdua o danys de l'equipatge facturat quan el fet que hagi causat el dany s'hagi produït a bord de l'aeronau o mentre l'equipatge facturat es trobi sota la custòdia de la companyia.

Tanmateix, la companyia no serà responsable en la mesura que el dany es degui a la naturalesa, a un defecte o a un vici propis de l'equipatge.

En el cas d'equipatge no facturat, inclosos els objectes personals, la companyia és responsable si el dany es deu a la seva culpa o a la dels seus dependents o agents.

També és responsable del dany ocasionat per retard en el transport d'equipatge, llevat que provi que es van adoptar totes les mesures que eren raonablement necessàries per evitar el dany o que els va ser impossible adoptar les mesures esmentades.

Reclamacions sobre l'equipatge

La recepció de l'equipatge facturat sense protesta per part del passatger constitueix presumpció, llevat de prova en contra, que aquest ha estat lliurat en bon estat i de conformitat amb el document de transport.

És fonamental que en el cas d'incidències amb l'equipatge facturat (destrucció, pèrdua, deteriorament o retard), acudiu immediatament al taulell de la companyia aèria o al vostre agent handling (empresa d'assistència a terra a les companyies aèries) per formular en aquell moment la protesta corresponent, emplenant l'imprès denominat Comunicat d'Irregularitat d'Equipatge (PIR), requisit necessari per fer constar la incidència ocorreguda i per a la tramitació per la companyia aèria.

Si teniu dificultat per localitzar el taulell de la companyia, dirigiu-vos al taulell d'informació que Aena té a cada aeroport, on se us facilitarà la seva localització o se us indicarà el procediment que heu de seguir en la vostra reclamació.

Amb independència de l'emplenament del PIR abans d'abandonar l'aeroport, disposeu dels terminis següents per a la presentació de reclamacions:

  • En cas d'avaria, el passatger ha de presentar al transportista una protesta immediatament després d'haver notat el dany i, a tot tardar, dins d'un termini de set dies per a l'equipatge facturat a partir de la data de la seva recepció.
  • En cas de retard, la protesta s'ha de fer, a tot tardar, dins de vint-i-un dies a partir de la data en la qual l'equipatge hagi estat posat a la disposició del passatger.

Quasevol reclamació s'ha de fer per escrit i ha de ser lliurada o expedida dins dels terminis esmentats.

Si no rebeu contestació de la companyia o aquesta no us satisfà, podeu acudir als tribunals en el termini de dos anys a partir de l'arribada de l'aeronau o del dia en què hagués hagut d'arribar.

En el cas que comprovés que algun objecte del seu equipatge ha estat sostret, interposi el més aviat possible una denúncia a la comissaria de policia.

Límits de les indemnitzacions

Els límits d'indemnitzacions per retard, destrucció o pèrdua d'equipatge estan en funció del conveni internacional firmat per cada país.

D'acord amb la normativa comunitària, que incorpora a l'àmbit europeu el Conveni de Mont-real la responsabilitat del transportista per retard, destrucció, pèrdua o danys de l'equipatge es limita a 1.131 drets especials de gir (DEG) per passatger.

Els límits de responsabilitat no impliquen una compensació automàtica pels imports màxims.

El passatger pot acollir-se a un límit de responsabilitat més elevat efectuant una declaració especial de valor del seu equipatge, a tot tardar en el moment de facturar, i abonant una tarifa suplementària.

El Conveni de Mont-real vigeix des del dia 28 de juny de 2004. S'aplica a les companyies que realitzin transport internacional entre dos punts situats al territori de dos Estats signants o entre dos punts situats dins d'un Estat amb escala en un altre Estat. Els Estats signants són: estats membres de la Comunitat Europea, Aràbia Saudita, Bahrain, Barbados, Belize, Benín, Botswana, Bulgària, Camerun, Canadà, Colòmbia, Unió dels Emirats Àrabs, Estats Units d'Amèrica, Gàmbia, Japó, Jordània, Kènia, Kuwait, l'exrepública iugoslava de Macedònia, Mèxic, Namíbia, Nigèria, Nova Zelanda, Panamà, Paraguai, Perú, Síria, Tanzània, Romania, Saint Vincent i les Grenadines i Tonga (informació de maig de 2004).

El Dret Especial de Gir és una unitat definida pel Fons Monetari Internacional, el valor del qual és la suma dels de determinades quantitats de diverses monedes: dòlar USA, euro, ien japonès i lliura esterlina. Podeu consultar el valor actualitzat en dòlars USA a la web del Fons Monetari Internacional: (www.imf.org). L’equivalència en euros es troba a la web del Banc d’Espanya (www.bde.es).

 

Declaració especial de valor de l'equipatge

Si creieu que el valor de l'equipatge és superior al límit màxim que determinen els diferents convenis internacionals que regulen la responsabilitat de les companyies aèries respecte dels seus passatgers i equipatges, podeu "Declarar-Assegurar" el valor de l'equipatge amb la companyia a canvi del pagament d'una tarifa suplementària.

Això només ho podeu fer si arribeu amb suficient temps d'antelació als taulells de facturació perquè el personal de la companyia pugui procedir a les comprovacions i valoracions corresponents.

La responsabilitat de les companyies aèries per incidents amb els equipatges està recollida en dos convenis internacionals: el Conveni de Varsòvia de 12 d’octubre de 1929 i el Conveni de Montreal de 28 de maig de 1999. I, en l’àmbit de la Unió Europea, en el Reglament (CE) 2027/97 del Consell, de 9 d’octubre de 1997, modificat pel Reglament CE 889/2002, de 13 de maig.

Finestra nova

Preguntes freqüents

Resolem els vostres dubtes sobre l'aeroport i el viatge amb avió.

Finestra nova
Finestra nova Sol·licitar assitència

Atenció telefònica: 902 404 704 / (+34) 91 321 10 00 Persones amb discapacitat auditiva

Segueix-nos a:

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Google+
  • Pinterest
  • LinkedIn