Glossari

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Per ordre alfabètic

A

AENA

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria.

D

dB (A)

Decibels en ponderació A.

L

Leq(A) avió

Nivell continu equivalent que s'hauria generat si no hi hagués hagut més soroll que el produït pels avions en ponderació A.

Leq(A) dia

Nivell continu equivalent corresponent al període dia, de 07:00 a 22:59 hores.

Leq(A) nit

Nivell continu equivalent corresponent al període nit, de 23:00 a 06:59 hores.

Leq(A) total

Nivell continu equivalent generat per totes les fonts de soroll en ponderació A.

N

Nivell continu equivalent

Nivell sonor generat per qualsevol font, mesurat en decibels.

O

OACI

Organització Internacional d'Aviació Civil.

P

Percentil L10

Valor estadístic que representa el nivell en dB(A) que s'ha igualat o superat durant el 10% del temps.

Percentil L50

Valor estadístic que representa el nivell en dB(A) que s'ha igualat o superat durant el 50% del temps.

Percentil L90

Valor estadístic que representa el nivell en dB(A) que s'ha igualat o superat durant el 90% del temps.

Ponderació A

Filtre de freqüències semblant a la percepció de l'oïda humana.

S

SIRBCN

Sistema de monitoratge de soroll i vies de vol de l'Aeroport de Barcelona.

T

TMR

Terminal de monitoratge de soroll constituït per un micròfon i suport informàtic.