POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política està orientada a informar totes les persones usuàries de les instal·lacions d’Aena, així com els usuaris del nostre web corporatiu.

Quin és l’objecte d’aquest document?

L’objecte d’aquest document és informar-te dels tractaments de les teves dades personals, d’acord amb la normativa de protecció de dades personals, concretament el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Qui és el responsable d’aquests tractaments?

Els responsables del tractament són:

Aena SME, SA (AENA)
Adreça: Peonías, 12. 28042 Madrid.
CIF: A86212420
Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.

En cas que gaudeixis d’un servei prestat a l’Aeroport Internacional Regió de Múrcia, el responsable del tractament és:

Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA (AIRM)
Adreça: Av. España, 101, Valladolises y Lo Jurado, 30154 Murcia.
CIF: A73988313
Registre Mercantil de Múrcia, tom 3.294, foli 63, full M-U93208.

Com m’afecta aquesta política si soc usuari de les instal·lacions aeroportuàries?

En cas que siguis usuari de les nostres instal·lacions aeroportuàries, t’informem del següent:

Quins tipus de dades es tracten?

Els tipus de dades personals teves que tractem són les següents:

 • Dades identificatives i de contacte, com ara la imatge, veu, enregistraments, etc.
 • Dades relatives a les característiques personals i de salut (PMR, per exemple).
 • Dades curriculars i de selecció, acadèmics i professionals.
 • Dades de circumstàncies personals, targetes de fidelització amb companyies, dades de queixes o reclamacions.
 • Dades econòmiques relatives a mitjans de pagament.
 • Dades del vol.

Per a què tractem les teves dades personals?

Les dades personals que ens facilites o que es facilitin a l'hora de començar la teva relació amb nosaltres i les que es puguin recollir o generar al llarg d'aquesta relació es tractaran per a les finalitats que s’indiquin a cada full informatiu, formulari de recollida de dades personals o qualsevol altre mitjà que es posi a la teva disposició a l'aeroport mateix, i que es resumeixen a continuació:

 • Videovigilància amb finalitats de seguretat i gestió d’aparcaments, basat en interès públic.
 • En cas que tinguis la categoria d’autoritat, les teves dades es tractaran per prestar-te assistència i per a la prestació de serveis a autoritats: gestió de visites, gestió de sales d'autoritats, registre i manteniment de contactes institucionals, basat en el compliment d'una obligació legal.
 • Gestió de serveis prestats a l’usuari: accés i facturació, usuaris de serveis VIP (sales VIP i servei VIP Fast Lane), usuaris d’Aena Club Client, usuaris de Venda de publicacions, serveis Wi-Fi, basat en l’execució d’un contracte.
 • Enviament de comunicacions comercials, si escau, basat en el teu consentiment.
 • Gestió d’usuaris de l’aeroport: visites, consignes, basat en l’execució d’un contracte.
 • Gestió del servei a persones amb mobilitat reduïda (PMR), basat en l’execució d’un contracte.
 • Si escau, enregistraments de les teves trucades a determinats telèfons (operatives, investigació d’incidents, emergències), basat en el teu consentiment, execució de contracte, interès vital, interès públic, exercici de reclamacions, segons procedeixi.
 • Gestió del servei d’aparcament: control d’entrada i sortida (targetes) i control d’abonats (si escau) i facturació del servei, basat en l'execució d'un contracte.
 • Control i gestió del pas per filtres de seguretat dels passatgers cap a la zona d’embarcament i servei VIP Fast Lane (si escau), basat en el compliment d'una obligació legal.
 • Gestió i control de la prestació d’assistència mèdica (en cas de ser atès pel servei mèdic aeroportuari), basat en el teu consentiment, interès vital, segons procedeixi.
 • Gestió, control i tramitació de les reclamacions, queixes i denúncies remeses a Aena SME, SA, o Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA (si escau), basat en el teu consentiment, obligació legal, segons procedeixi.
 • Defensa jurídica i assessorament en matèria jurídica: en els casos en què sigui part d’un expedient jurídic d’Aena SME, SA, o Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA, basat en el compliment d’una obligació legal.
 • En els casos en què presentis una denúncia pel canal de denúncies, les teves dades es tractaran per tramitar i investigar la denúncia presentada d'acord amb el teu consentiment i obligacions legals.
 • Gestió, control i tramitació dels exercicis de dret en matèria de protecció de dades (si escau), basat en el compliment d’una obligació legal, consentiment, segons procedeixi.
 • Gestió d’objectes perduts, en custòdia i de la transmissió patrimonial d'aquests, basat en el teu consentiment, obligació legal, segons procedeixi.
 • Finalitats estadístiques, basat en l’interès legítim o compliment d’una obligació legal, segons procedeixi.
 • Registre d’entrada/sortida de documentació i arxivament d'aquesta (en cas de presentar o ser part en la documentació), basat en el compliment d’una obligació legal, interès públic, finalitats d’arxivament en interès públic, segons procedeixi.
 • En cas que sol·licitis autorització per dur a terme activitats aèries, tant amb aeronaus pilotades per control remot (drons o RPAS) com altres tipus d’activitats aèries, tractarem les teves dades personals per gestionar l’autorització esmentada amb els organismes implicats, d'acord amb el tractament en obligacions legals (normativa de seguretat aeronàutica).

En cas que hi hagi una política de privacitat específica d’algun servei, s'aplicarà allò que s'hi disposi.

Com m’afecta aquesta política si soc usuari del web?

En cas que siguis usuari del nostre web, t’informem dels tractaments següents:

 • Quant als mitjans de contacte facilitats al nostre lloc web, la finalitat és atendre les peticions de contacte, serveis, informació, dubtes, suggeriments o reclamacions de qualsevol índole que ens puguis fer arribar pels mitjans de contacte facilitats, basat en l'interès legítim, obligació legal, execució de contracte i/o consentiment, segons procedeixi en cada cas.
 • Respecte de la secció Aena Ocupació, la finalitat és gestionar les teves sol·licituds de feina i la informació que ens facilitis al nostre lloc web, relacionada amb els processos de selecció que es duguin a terme dins del Grup Aena, així com mantenir-te informat, per mitjà d’Aena SME, SA, de futures convocatòries de places fixes d’ocupacions en aquestes companyies del grup, tot això basat en el teu consentiment, obligació legal o interès públic, segons procedeixi en cada cas.
 • Respecte del nostre Club Client, la finalitat és informar-te dels avantatges que pots obtenir com a membre del Club, així com comunicar-te informació precisa i actualitzada sobre descomptes, promocions, ofertes i avantatges de serveis propis que Aena proveeix sobre productes VIP, pàrquing, vols i altres serveis propis de la gestió aeroportuària d’Aena. D'acord amb els termes i les condicions generals que regulen el servei d'Aena Club Client, l'enviament de comunicacions amb informació referent als esmentats descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges en serveis propis d'Aena és un requisit necessari per a la subscripció del contracte entre l'usuari, com a membre i usuari registrat de Club, i Aena, i per tenir accés als avantatges esmentats. Per tant, la sol·licitud de baixa de les comunicacions esmentades implicarà la teva baixa com a membre del club, atès que no et podrem informar dels avantatges que són aplicables en cada moment als serveis que s'ofereixen en el Club. Si no vols rebre aquestes comunicacions, podràs sol·licitar-ne la baixa com a membre del club, en qualsevol moment, mitjançant els canals habilitats per fer-ho. Aquest tractament es basa en l’execució del contracte.

  Alhora en relació amb el nostre Club Client, i si ens autoritzes, la finalitat és enviar-te comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com promocions i cupons de descompte de les botigues de l'Aeroport d'Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes (comunicacions de tercers). Aquest tractament es basa en el teu consentiment.

  Per a l’accés a aquest servei, Aena ofereix la possibilitat de baixar l’aplicació mòbil al dispositiu per registrar-s’hi i gestionar el servei. En el cas que hagis habilitat els serveis de localització (opció d’ajustament del teu dispositiu), Aena recopilarà la informació sobre punts d’accés Wi-Fi o la relativa a la teva latitud i longitud, a fi que aquesta informació ens ajudi a mostrar la teva ubicació per poder facilitar-te els nostres serveis. Aquest tractament es basa en el teu consentiment i/o en l’execució d’un contracte, segons procedeixi en cada cas.

  Els membres del Club Client poden utilitzar els serveis següents:

  1. Pagament per mòbil. T'informem que Aena emmagatzemarà els últims quatre dígits de la teva targeta de crèdit per identificar la targeta feta servir per al pagament del servei contractat.

   En el cas de la utilització del servei de pàrquing, s’emmagatzemarà el número de matrícula del cotxe per tal d’establir el període de temps que has utilitzat els serveis d’aparcament i poder-los facturar.

   En cas que paguis amb el dispositiu mòbil l’accés a una de les sales VIP gestionades per Aena, es recollirà el teu DNI a l’efecte d'identificació.

  2. Pagament per matrícula. És un nou sistema de gestió i pagament d'estades al pàrquing que ofereix Aena, servei per al qual es tractaran les dades de la matrícula del vehicle i les dades de la targeta de crèdit que l'usuari ha facilitat en el seu perfil de client del Club Aena.

   El servei de Pagament per matrícula consisteix en la lectura i identificació de la matrícula del vehicle a l'entrada i sortida del pàrquing, per la qual cosa no és necessària l'emissió d'un tiquet per a l'entrada i la sortida. Una vegada que s'accedeix al pàrquing, el lector reconeix la matrícula registrada que estarà associada a l'usuari amb el servei de pagament per matrícula activat; d'aquesta manera, s’obrirà automàticament la barrera i es podrà entrar i estacionar el vehicle. Aquest servei només és apte per a vehicles, per la qual cosa les motocicletes queden excloses d'utilitzar el sistema de Pagament per matrícula ja que la lectura de les matrícules de les motocicletes és complexa.

   Per beneficiar-te dels descomptes del club, has d’escanejar la targeta d’embarcament de tornada perquè es calculi el nou import i es guardi automàticament.

 • Respecte de la venda de publicacions, la finalitat és gestionar les comandes que facis a la botiga de publicacions. Alhora, i si ens autoritzes, informar-te dels avantatges que pots obtenir, així com comunicar-te informació del teu interès en relació amb els serveis que Aena proveeix sobre venda de publicacions. Així mateix, enviar-te comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com promocions i cupons de descompte en dates puntuals, com el Dia del Llibre, la Fira del Llibre, Black Friday i d'altres. Aquest tractament es basa en l’execució d’un contracte i en el teu consentiment.
 • Respecte de la reserva de pàrquings d'Aena, la finalitat és gestionar la reserva de la plaça d'aparcament que facis al nostre lloc web i comunicar-te informació del teu interès. Alhora, i si ens autoritzes, enviar-te comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com ara butlletins amb informació d’interès per al passatger, promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport d’Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes. Aquest tractament es basa en l’execució d’un contracte i en el teu consentiment.
 • Respecte dels serveis VIP dels aeroports, la finalitat és gestionar les compres d’accés a les sales VIP que facis al nostre lloc web i comunicar-te informació del teu interès. Alhora, i si ens autoritzes, enviar-te comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com ara butlletins amb informació d’interès per al passatger, promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport d’Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes.

  Els usuaris dels serveis VIP també podran utilitzar el dret d’accés prioritari (Fast Lane), també anomenat “carril ràpid” o “d’accés preferent”, per mitjà del qual accediran de manera preferent al control de seguretat dels filtres ja existents. La finalitat del tractament és gestionar l’adquisició del dret d’accés prioritari que facis al nostre lloc web, així com comunicar-te informació del teu interès. Aquest tractament es basa en l’execució d’un contracte i en el teu consentiment.

 • Respecte dels serveis de PMR, t'informem que les dades que ens facilitis en el formulari disposat a aquest efecte al lloc web d'Aena tenen com a finalitat gestionar el servei que sol·licites d'assistència a persones amb mobilitat reduïda i la realització d'una enquesta de satisfacció per a la millora del servei.
 • Respecte del blog de Responsabilitat Corporativa, la finalitat és gestionar la subscripció per rebre informació per correu electrònic sobre notícies del blog, butlletí informatiu o newsletter, projectes i iniciatives de l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa d’Aena. Aquest tractament es basa en el teu consentiment.

En cas que sol·licitis, en representació de la teva empresa, algun servei dirigit a empreses (per exemple, portal Empreses), les teves dades personals, com a representant d'aquesta, es tractaran per tal de fer les gestions necessàries del servei sol·licitat. Així mateix, es podran utilitzar per establir contacte amb la teva empresa, per mitjà de les teves dades, tot això basat en l’execució del contracte, interès legítim, obligació legal o consentiment, segons el cas.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual han estat obtingudes.

Posteriorment, es conservaran durant el temps en què puguin sorgir reclamacions i responsabilitats derivades del tractament de les dades al si de la finalitat per a la qual han estat recollides.

A qui es comuniquen les teves dades?

Les comunicacions previstes són les que es presenten a continuació:

 • A entitats implicades en procediments administratius i judicials (si escau).
 • Jutjats i tribunals (si escau).
 • A forces i cossos de seguretat i autoritats duaneres (per a compliment d’obligacions legals).
 • Al teu banc o caixa per al pagament dels serveis prestats.
 • Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per a actuacions inspectores.
 • A la teva companyia aèria, en el moment de passar pels filtres de seguretat cap a la porta d’embarcament o en cas que et prestem un servei relacionat amb la teva companyia aèria (per exemple, sales VIP) amb finalitats de facturació.
 • A altres entitats implicades en la tramitació de la teva reclamació o queixa.
 • A Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, en cas que facis una reserva al web d’Aena d’algun servei per a aquest aeroport.
 • A Aena Desarrollo Internacional SME, SA, en cas que presentis alguna sol·licitud, reclamació o queixa, o sol·licitis algun servei dirigit a aquesta entitat.
 • En cas que sol·licitis autorització per dur a terme activitats aèries, tant amb aeronaus pilotades per control remot (drons o RPAS) com altres tipus d’activitats aèries, les teves dades es transferiran a AESA i als proveïdors de serveis de trànsit aeri dels aeroports implicats i de l’espai aeri afectat, d’acord amb les obligacions legals (normativa de seguretat aeronàutica).
 • En cas que presentis una denúncia pel canal de denúncies, les teves dades es podran comunicar a les autoritats administratives o judicials per tal d'investigar els fets denunciats (d'acord amb les obligacions legals).
 • A les persones, entitats o autoritats que ho poguessin requerir per imperatiu legal.
 • A les entitats del grup Aena beneficiàries dels processos de selecció, en cas de presentar-se a un lloc per a aquestes entitats; és a dir:

  • Aena SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648, amb CIF A86212420 i situada al carrer Peonías 12, Madrid 28042.
  • Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Múrcia, tom 3294, foli 63, full MU93208, amb CIF A-73988313 i domicili a l'avinguda España, 101, Valladolises y Lo Jurado CP 30154 Múrcia.
  • Aena Desarrollo Internacional SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 11.288, foli 153, secció 8, full número M-177.425, inscripció 4a , amb CIF A37250883 i domicili a aquest efecte al carrer Peonías, 12, 28042 Madrid.

Aena, Aena Desarrollo Internacional i Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia seran responsables del tractament de les teves dades personals, que s'utilitzaran per gestionar les sol·licituds de feina i processos de selecció gestionats al web. D’aquesta manera, no es preveuen més cessions ni transferències internacionals de dades, tret d’obligació legal.

Quines mesures de seguretat es garanteixen sobre les teves dades?

Aena i Aena Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia com a responsables del tractament, adoptaran les mesures, d’índole tècnica i organitzativa, necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que s’aportin, evitant-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Com puc exercitar els meus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre l'existència, o no, d'un tractament de les seves dades personals. Així mateix, el Reglament General de Protecció de Dades estipula com a drets de l'interessat:

 • Accedir a les seves dades.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • La portabilitat de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com retirar el teu consentiment, tant a AENA SME, SA, com a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA, a l'adreça electrònica ocpd@aena.es o dirigint un escrit al carrer Peonías, núm. 12, 28042-Madrid, així com en el portal de serveis telemàtics (https://serviciostelematicos.aena.es).

Com puc contactar amb el delegat de Protecció de Dades?

Per a qualsevol dubte relacionat amb la protecció de dades, podeu contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades mitjançant l’adreça electrònica: dpd@aena.es.

Així mateix, teniu dret a presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com a autoritat de supervisió i control en matèria de protecció de dades al territori espanyol.