Presentació

L'aeroport de Reus es troba situat a uns 3 quilòmetres al sud-est de la ciutat i a uns 13 quilòmetres del centre urbà de la ciutat de Tarragona.

A causa de l'operació de companyies de baix cost, l'aeroport de Reus ha experimentat un important creixement en els últims anys. Durant el 2020 va a registrar un trànsit de 39.460 passatgers i 12.503 operacions. Anteriorment, l'aeroport ja disposava d'una base important de passatgers procedents de vols xàrter, que es concentraven principalment en temporada d'estiu.

A Reus opera també un ampli nombre d'aeronaus d'aviació general i esportiva, a causa de la presència a l'aeroport del Reial Aeroclub de Reus, un dels més antics d'Espanya, i una escola de pilots, el Centre d'Estudis Superiors d'Aviació (CESDA).

Per adaptar l'aeroport de Reus a la demanda futura del trànsit aeri, Aena ha emprès una sèrie d'actuacions de reforma i ampliació de les seves instal·lacions. Així, s'ha posat en marxa un nou edifici per a la facturació, situat entre l'edifici d'arribades i el de sortides, i amb la qual cosa s'han integrat els tres edificis en un. Així mateix, s'ha reformat l'edifici de sortides per adequar-lo com a zona d'embarcament.

EVOLUCIÓ DEL TRÀNSIT DE PASSATGERS
Any Passatgers Any Passatgers
2011 1.362.683 2016 817.765
2012 937.341 2017 1.018.889
2013 971.020 2018 1.037.765
2014 850.492 2019 1.046.249
2015 705.038 2020 39.460