Objectes perduts

Oficines per reclamar o recollir pertinences oblidades a l'aeroport.

Objectes perduts
Objectes perduts

La legislació espanyola estableix que qualsevol persona que trobi un objecte ha de portar a l'Ajuntament del terme municipal on hagi estat trobat l'objecte, que és on s'ha de dirigir igualment qui hagi perdut el mateix.

L'aeroport disposa de dos telèfons de primera consulta: 977 778 426 (de 7.00 a 17.00 h) i 977 779 811 (a partir de les 17.00 h).