Medi ambient

L'aeroport de Reus és una infraestructura dedicada al transport aeri que té l'objectiu estratègic de compatibilitzar el desenvolupament d'un servei d'alt interès econòmic i social amb la preservació de l'entorn ambiental, prevenint i corregint els impactes ambientals generats per les activitats pròpies de la instal·lació.

L'aeroport de Reus destina els recursos necessaris per fer valer el seu compromís en l'estricte compliment de la legislació vigent en matèria mediambiental. Aquest repte es plasma mitjançant la certificació del seu sistema de gestió mediambiental d'acord amb la norma UNE-EN-ISO 14001:2004, aconseguit el 2004 mitjançant auditoria de l'òrgan certificador Aenor.

L'objectiu primordial de l'SGA és desenvolupar i implementar la política ambiental d'Aena i gestionar els seus aspectes ambientals, així com assegurar el compliment dels requisits legals, i altres que l'aeroport subscrigui, aplicables als aspectes ambientals, i la millora contínua. D'aquesta manera, la direcció pretén minimitzar els impactes ambientals de l'aeroport sobre l'entorn. L'SGA comprèn les activitats de gestió i manteniment d'instal·lacions i infraestructures aeroportuàries, així com els serveis aeroportuaris prestats per Aena a l'aeroport de Reus.

A més de la Certificació en Gestió Ambiental, l'aeroport disposa de la Certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i la Certificació de Sistemes de Gestió de l'Energia, que confirmen la implantació de sistemes eficaços als tres àmbits: medi ambient, qualitat i gestió energètica.