Accés a Internet

L'aeroport ofereix accés a xarxes sense fils per a connexions a Internet.

Wi-fi
Zona wifi

Accés sense fil a Internet a l'aeroport. Wifi gratuït per temps il·limitat.