Compartiu:

Relay ofereix tota la premsa nacional i gran varietat de l'estrangera, articles de papereria, material fotogràfic, piles, caramels, etc.

Dades d'interès

Horari

7.30 a 21.00 (En dates especials aquests horaris poden patir modificacions)

Contacte

Lloc

Módulo C. Planta 1. Sortides. Zona exclusiva passatgers