Preguntes freqüents Mapa interactiu

Quina informació es pot consultar en el sistema WebTrak de l'aeroport de Palma de Mallorca?

WebTrak ens ofereix informació de les aeronaus operades únicament a l'aeroport de Palma de Mallorca, incloent el número de vol, el tipus d'avió, altitud i trajectòria seguida.

D'on procedeix la informació del WebTrak?

L'aplicació processa la informació procedent de les dades radar i plans de vol que subministren els Centres de Control de Trànsit Aeri de Torrejón (ACC-Madrid) i Palma de Mallorca (ACC-Palma de Mallorca) i de les dades de soroll procedents dels Terminals de Mesurament de Soroll (TMR) ubicats en els municipis de l'entorn, mostrant-la sobre cartografia de la zona.

És fiable la informació que ofereix WebTrak?

La informació és totalment fiable. Els TMR són verificats anualment en un laboratori oficial, en compliment de l'exigit per la Llei de metrologia i la Instrucció tècnica ITC 2845/2007 de 25 de setembre. També, en compliment de la Llei de metrologia tots els TMR són equips que han superat les proves necessàries per disposar de l'aprovació de model a Espanya. A més, tots els TMR són verificats diàriament mitjançant procediments tècnics acreditats que permeten garantir la precisió de les mesures.

La informació és en "temps real" o té establert un retard?

Per raons de seguretat la informació de trajectòries és mostrada amb un retard de 30 minuts. La informació dels nivells de soroll correlacionats amb les aeronaus que ho van produir pot obtenir-se passades 24 hores.

Quin interval temporal pot consultar-se en WebTrak?

Es podran consultar dades històriques en un interval temporal de 60 dies.

Què signifiquen els colors vermell o verd a les aeronaus representades?

El color verd correspon a enlairaments i el color vermell a aterratges d'aeronaus sempre operades per l'aeroport de Palma de Mallorca.

Quin abast geogràfic té WebTrak?

Es mostraran les aeronaus operades per l'aeroport de Palma de Mallorca que volin a una altitud inferior als 20.000 ft (6.096 m) i es trobin localitzades en una àrea rectangular centrada a l'aeroport i amb costats de 100 x 100 km.

Quins requisits tècnics necessita l'ordinador de l'usuari per poder accedir a WebTrak?

WebTrak requereix que l'ordinador des del qual s'accedeixi a la informació tingui instal·lada l'última versió d'Adobe Flash Player. A més, ha de tenir com a mínim les següents característiques:

  • Windows 98 o posterior.
  • 128 MB de RAM (recomanat 256 MB).
  • 500 MHz de processador (recomanat 1 GHz).

Tinc un problema tècnic per accedir a Web Trak o desitjo realitzar una consulta sobre el funcionament d'aquesta aplicació. Amb qui em puc posar en contacte?

Per a qualsevol consulta o suggeriment, pot posar-se en contacte amb el correu electrònic: WebTrakPMI@emsbk.com.

Desitjo enviar una queixa o reclamació en relació amb les operacions d'aeronaus a l'aeroport de Palma de Mallorca i els nivells de soroll. Com puc fer-ho?

Podeu fer-ho des de la mateixa aplicació de WebTrak. Per a això, s'ha de fer clic sobre la icona de l'aeronau sobre la qual desitgeu enviar la queixa. En el desplegable que apareixerà heu de fer clic sobre el botó de registre de queixa i omplir les dades del formulari de queixa que apareixerà.

Així mateix, també teniu la possibilitat de registrar una queixa general omplint el formulari a aquest efecte que s'obté a la pestanya "Investigar" "Com".