Medi ambient

Oficina d'atenció ambiental

No dubtis a transmetre'ns qualsevol sol·licitud d'informació, reclamació o suggeriment.

Gestió mediambiental

L'aeroport ha implantat un sistema de gestió mediambiental que permet l'estudi de cadascun dels aspectes mediambientals que es deriven de les activitats desenvolupades.

Emissions acústiques

L'aeroport disposa de terminals de mesurament de sorolls (TMR) ubicats en llocs estratègics a fi de detectar, mesurar i associar el soroll produït per les aeronaus.

Energia

L'aeroport de Palma de Mallorca ha adoptat mesures per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a través de la utilització de sistemes d'il·luminació més eficients.

Aigua

L'aeroport té com a objectiu la reducció de consum d'aigua potable, sense reduir els nivells de qualitat en la prestació de serveis als seus client.

Residus

L'aeroport ha construït una planta de transferència de residus per tractar adequadament els residus urbans produïts per l'activitat aeroportuària i aeronàutica.

Emissions atmosfèriques

L'aeroport disposa d'un sistema de mesurament de qualitat de l'aire que calcula els espectres d'absorció.

Ecosistema

Un equip de tres falconers recorren les pistes amb els falcons per evitar la presència de qualsevol au que pugui resultar perillosa per a l'aviació.