Informes acústics

Els informes proporcionen una avaluació mensual dels mesuraments acústics registrats als Terminals de Soroll (TMR) instal·lats per l'aeroport de Palma de Mallorca.