Informes acústics

Els informes proporcionen una avaluació mensual dels mesuraments acústics registrats als Terminals de Soroll (TMR) instal·lats per l'aeroport de Palma de Mallorca en diferents municipis de la província de Barcelona. Addicionalment també s'analitzen diversos factors que incideixen en l'augment o disminuición del soroll.