Energia

L'aeroport de Palma de Mallorca ha adoptat mesures per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a través de la utilització de sistemes d'il·luminació més eficients.

L'aeroport de Palma de Mallorca, dins del conveni subscrit per Aena, s'ha adherit a la primera fase del Programa Green Light de la Comissió Europea d'Energia, que suposa l'adopció de mesures per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant la utilització de sistemes d'il·luminació més eficients, per a la qual cosa ja s'han conclòs alguns programes en aquesta línia. L'aeroport continua obert a nous projectes de millora de l'eficiència energètica.

Les actuacions dutes a terme s'inclouen en el projecte «sistema de regulació de l'enllumenat», consistent en el control mitjançant un ordinador del nivell d'il·luminació de 3536 de les lluminàries existents a les zones del nou edifici terminal. En un futur, el control per ordinador permetrà incloure sistemes de detecció de presència, il·luminació en determinades franges horàries, etc.

La millora en el rendiment del consum elèctric en aquelles zones s'aconsegueix per diferents mitjans:

  • Control de la intensitat lumínica en relació amb la il·luminació natural existent en aquestes zones en cada moment.
  • Substitució de les actuals reactàncies convencionals per reactàncies electròniques. Amb això, a part d'eliminar els condensadors i cebadors dels tubs, es millora el rendiment elèctric. D'altra banda, en augmentar els cicles d'alimentació del tub disminueixen els parpelleigs (millora en la qualitat de la il·luminació i disminució de la fatiga visual en treballadors i usuaris) i augmenta la vida mitja del tub.
Estudis per a la utilització d'energies renovables

Energia solar: Actualment hi ha instal·lats 800 metres quadrats de plaques solars al terrat de l'edifici terminal. La producció d'energia durant l'hivern forma part de l'anell de calor que proporciona calefacció a la terminal. A l'hivern, substitueixen a una bomba de calor alimentada per electricitat i, a l'estiu, subministren l'aigua calenta sanitària. Aquest sistema suposa un estalvi de 100 kilowatts per hora.

Energia eòlica: L'aeroport de Palma de Mallorca ha participat en un projecte emmarcat en l'àmbit de les energies renovables, anomenat Ventelec, per mitjà del qual s'estudia l'ús de l'energia generada mitjançant els molins de vent tradicionals.