Emissions acústiques

El Departament de Medi Ambient de l'Aeroport de Palma de Mallorca disposa de terminals de mesurament de sorolls (TMR) ubicats en llocs estratègics de la perifèria de l'aeroport a fi de detectar, mesurar i associar el soroll produït per les aeronaus en sobrevolar els micròfons instal·lats en zones estratègiques del seu entorn.

Les localitzacions dels TMR s'han seleccionat per mesurar convenientment els nivells de soroll ambiental en l'àrea d'influència de l'aeroport. Es disposa de 8 terminals fixos i 2 mòbils mitjançant els quals es du a terme el control ambiental diari de la contaminació acústica d'origen aeronàutic.

Situació dels TMR:
TMR01: Sant Jordi. Centre de Salut
TMR02: Sa Casablanca. Caseta EMAYA
TMR03: Aeroport. Capçalera 24L
TMR04: Aeroport. Capçalera 24R
TMR05: Aeroport. Capçalera 06L
TMR06: Can Pastilla. Hotel Alexandra
TMR07: Cala Gamba. Hospital Sant Joan de Déu
TMR08: Illetes. Hotel Meliá
TMR09: (Mòbil)
TMR10: (Mòbil)