Compartiu:

Burger King se situa com una de les empreses líders en el sector del menjar ràpid a escala internacional. Aquesta cadena té una xarxa de més d'11.000 restaurants repartits en més de 67 països i territoris internacionals de tot el món.

Dades d'interès

Horari

De 8.00 a 0.00 h (En dates especials, aquests horaris poden patir modificacions)

Contacte

Lloc

Módulo A. Planta 1. Sortides. Zona exclusiva passatgers