Taxi

Taxi

Agafeu sempre un taxi a la parada senyalitzada del terminal de passatgers i eviteu els taxistes que ofereixen els seus serveis fora d'aquest punt. Exigiu la factura per a qualsevol reclamació.

Parades a l'aeroport

Tarifes

 
tarifes*
Tipus Inici de servei Preu/km Hora d'espera
Laborables de 6.00 a 21.00 3,19 € 1,04 € 17,65 €
Laborables de 21.00 a 6.00, i festius 3,41 € 1,26 € 17,85 €
Suplements
Concepte Preu
Viatges amb origen o destinació a l'aeroport y ports dependents de l'Autoritat Portuària 2,68 €
Radiotelèfon 1,18 €

Per als serveis de radiotaxi amb un origen diferent del nucli de població tradicional (Maó, Sant Climent, Llucmaçanes, es Castell, Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, Fornells, es Migjorn Gran, Ferreries i Ciutadella de Menorca), i sempre que el viatge no tingui com a destinació una ubicació propera a la del punt de partida del taxi per prestar el servei, s’estableix un import mínim de 7,20 €,que nomes es percebrà quan l’import marcat pel taxímetre en acabar el serveisigui inferior a aquesta quantitat.

* Tarifes aprovades al BOIB número 75 del 26 de maig del 20123.

 

Contacte

  • Telèfon: 971 357 700 / 971 367 111 (Mahón) / 971 382 896 (Ciutadella)