Forces de seguretat

Compartiu:

Forces i cossos de seguretat per atendre els passatgers i garantir la seva seguretat.

Guàrdia Civil
Guardia Civil (Guàrdia Civil)

Oficina d'atenció al passatger

    Policia
    Cuerpo Nacional de Policía (Cos Nacional de Policia)