Visites culturals

L'aeroport d'Eivissa ofereix visites guiades de caràcter educatiu destinades a alumnes d'educació primària, secundària, formació professional i batxillerat.

La visita recorre instal·lacions aeroportuàries com la terminal i el parc de bombers. El recorregut es pot ampliar a la central elèctrica i altres zones de l'aeroport, en funció de l'interès del grup.

Només s'ofereixen les visites guiades en temporada baixa (de novembre a abril).

Contacte (dies feiners de 8.30 a 14.30 hores):
Gabinet de Direcció de l'aeroport
Correu electrònic: ibizagabinete@aena.es
Telèfon: 971 809 223 / 971 809 394
Fax: 971 809 287