Presentació

A tan sols 7,5 km de la capital, i perfectament connectat amb els nuclis turístics més importants, l'aeroport d'Eivissa representa per a l'illa l'artèria principal de comunicació. Les instal·lacions aeroportuàries donen servei a Eivissa i Formentera, i són utilitzades pel 95 per cent de les persones que entren o surten d'aquestes illes.

L'aeroport d'Eivissa es caracteritza per l'estacionalitat de la demanda i pel seu caràcter eminentment turístic. També té un trànsit nacional molt important amb Barcelona, Madrid i Palma de Mallorca, les tres destinacions de l'aeroport amb més passatgers anuals.

El volum total de trànsit durant l'any 2015 va ser de 6.477.283 passatgers, 64.612 operacions i 2.023 tones de mercaderies.

EVOLUCIÓ DEL TRÀNSIT DE PASSATGERS
Any Passatgers Any Passatgers
2006 4.460.143 2011 5.643.180
2007 4.765.625 2012 5.555.048
2008 4.647.360 2013 5.726.579
2009 4.572.819 2014 6.212.198
2010 5.040.800 2015 6.477.283