Presentació

A tan sols 7,5 km de la capital, i perfectament connectat amb els nuclis turístics més importants, l'aeroport d'Eivissa representa per a l'illa l'artèria principal de comunicació. Les instal·lacions aeroportuàries donen servei a Eivissa i Formentera, i són utilitzades pel 95 per cent de les persones que entren o surten d'aquestes illes.

L'aeroport d'Eivissa es caracteritza per l'estacionalitat de la demanda i pel seu caràcter eminentment turístic. També té un trànsit nacional molt important amb Barcelona, Madrid i Palma de Mallorca, les tres destinacions de l'aeroport amb més passatgers anuals.

El volum total de trànsit durant l'any 2020 va ser de 2.110.348 passatgers, 33.185 operacions i 1.053 tones de mercaderies.

EVOLUCIÓ DEL TRÀNSIT DE PASSATGERS
Any Passatgers Any Passatgers
2011 5.643.180 2016 7.416.161
2012 5.555.048 2017 7.903.928
2013 5.726.579 2018 8.104.453
2014 6.212.198 2019 8.155.626
2015 6.477.283 2020 2.110.348