Medi ambient

Gestió mediambiental

L'aeroport ha implantat un sistema de gestió mediambiental que permet l'estudi de cadascun dels aspectes mediambientals que es deriven de les activitats desenvolupades.

emissions acústiques

L'aeroport disposa de terminals de mesurament de sorolls (TMR) ubicats en llocs estratègics a fi de detectar, mesurar i associar el soroll produït per les aeronaus.