emissions acústiques

L’aeroport d’Eivissa disposa de terminals de mesurament de soroll (TMR) ubicats en llocs estratègics de l’entorn aeroportuari. Aquests micròfons s’instal·len a fi d’analitzar el soroll produït per les aeronaus.

Les localitzacions dels TMR s'han seleccionat per mesurar els nivells de soroll ambiental en l'àrea d'influència de l'aeroport. Es disposa de 5 terminals fixos mitjançant els quals es duu a terme el control de la contaminació acústica de l’aeroport.

Situació dels TMR:
TMR-1: Aeroport d'Eivissa. Caseta de reguladors
TMR-2: Sant Josep de Sa Talaia. Cementiri San Francisco
TMR-3: Sant Josep de Sa Talaia. Hotel Fergus Style Bahamas
TMR-4: Sant Josep de Sa Talaia. CEIP Sant Jordi
TMR-5: Eivissa. Sirenis Hotel Goleta