Medi ambient

D'acord amb la política ambiental d'Aena de respecte envers el medi ambient, l'aeroport de Girona-Costa Brava és conscient que la seva protecció és essencial per a la qualitat de vida de les generacions actuals i futures. Per això destina tots els recursos necessaris per complir el seu compromís amb la legislació vigent en matèria de medi ambient.

La necessitat d'avançar cap a un model de desenvolupament sostenible suposa un repte important per a l'aeroport; per això, s'avaluen contínuament els mitjans per millorar els resultats ambientals de les seves activitats, a fi de compensar els efectes del creixement del transport aeri en el medi ambient.

L'aeroport ha implantat un sistema de gestió mediambiental, basat en la norma UNE-EN ISO 14001:2004 i certificat el maig de 2007.