Espai solidari

L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha posat en marxa el projecte "Espais solidaris", una iniciativa emmarcada en la política d'acció social externa d'Aena, que facilita a organitzacions socials un espai d'impacte públic a la zona d'embarcament de la terminal per divulgar la seva activitat i altres actuacions que ajudin la sensibilització de la societat.

Les entitats socials que vulguin disposar d'aquest espai a les instal·lacions aeroportuàries ho han de sol·licitar amb almenys 30 dies d'antelació a través del Departament de Serveis Aeroportuaris de l'aeroport a l'adreça electrònica gro.servap@aena.es, i han de presentar la documentació que avali la seva activitat. Una vegada aprovada la proposta, Aena i l'organització adjudicatària signen el contracte administratiu de cessió d'instal·lacions del domini públic aeroportuari per formalitzar l'actuació.

Les esmentades organitzacions han de complir, com a mínim, tres de les següents condicions: plantejar una campanya d'interès general, presentar una memòria i auditoria econòmica, pertànyer a una coordinadora o plataforma, disposar del Certificat d'avaluació dels principis de transparència i bones pràctiques de la Fundació Lealtad o tenir la Declaració d'interès públic.