Sistema de gestió ambiental

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental que identifica tots els aspectes que tenen un impacte significatiu en el medi ambient.

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat té implantat un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) certificat en 1999 d'acord amb la norma internacional UNEIX-EN-ISO-14001 que vetlla per assegurar: el compliment de requisits legals aplicables en matèria ambiental, l'establiment d'objectius i metes de millora de la gestió ambiental, la competència ambiental dels treballadors en el lloc de treball que ocupen, el control ambiental de totes les operacions i activitats d'Aena, la preparació i resposta davant d'emergències ambientals, el seguiment i mesurament de l'acompliment (comportament) ambiental de l'organització, l'obertura de No-conformitats detectades i l'aplicació d'accions correctives i preventives, i en definitiva el compliment de la política ambiental firmada per la Direcció d'Aena.

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat va ser el primer aeroport espanyol en obtenir la certificació del seu Sistema de Gestió Ambiental sota la norma UNEIX-EN-ISO-14001.

Avui dia la gestió ambiental forma part indivisible de la gestió general de l'aeroport.

El SGA de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat és auditat anualment per una empresa de certificació externa per comprovar que està correctament implementat i és conforme a la norma internacional.