Informes acústics

SIRBCN - Nivells Reial Decret
Mesura dia 30/06/17
Nº Est. Nom Matí 07:00 - 19:00 Tarda 19:00 - 23:00 Nit 23:00 - 07:00
Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió
2 El Prat (Centro Remolar) 0 0 0 0 0 0
3 Aeropuerto (Cab. 25R) 0 0 0 0 0 0
4 Aeropuerto (Cab. 07L) 0 0 0 0 0 0
5 Aeropuerto (Cab. 25L) 77 77 77 77 70 70
6 Aeropuerto (Cab.07R) 0 0 0 0 0 0
8 Gava Mar (Centro Serv.) 55 49 77 49 62 0
9 Castelldefels (Baliza E.) 58 48 59 56 53 0
10 Castelldefels (E.Edumar) 57 47 57 50 48 0
12 Castelldefels (Ayunt.) 57 38 61 40 54 0
21 El Prat (Colegio J.Balmes) 61 39 60 40 52 38
40 Viladecans (Camping Ballena Alegre) 63 62 59 57 53 0
41 Gavà (Colegio Bon Soleil) 60 51 61 57 53 0
42 Viladecans (Parque Agrario) 59 57 60 58 51 35