Informes acústics

SIRBCN - Nivells Reial Decret
Mesura dia 31/12/18
Nº Est. Nom Matí 07:00 - 19:00 Tarda 19:00 - 23:00 Nit 23:00 - 07:00
Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió
2 El Prat (Centro Remolar) 0 0 0 0 0 0
3 Aeropuerto (Cab. 25R) 61.3 58 63.7 62.1 54.7 46
4 Aeropuerto (Cab. 07L) 69.6 67 68.2 63.3 61.7 41.8
5 Aeropuerto (Cab. 25L) 78.2 78 79.1 78.9 69.4 69.1
6 Aeropuerto (Cab.07R) 77.6 77.2 75.8 75.6 71.5 71.1
8 Gava Mar (Centro Serv.) 52.5 39.5 55.3 35.7 58.7 0
9 Castelldefels (Baliza E.) 54.8 38.6 58.8 46.4 61.8 0
10 Castelldefels (E.Edumar) 54.8 36.9 55.3 40.3 56.9 0
12 Castelldefels (Ayunt.) 64.2 32.3 55.4 0 56.4 0
21 El Prat (Colegio J.Balmes) 59 49.1 55.2 34.1 56.6 0
40 Viladecans (Camping Ballena Alegre) 59.5 57.6 51.2 0 48.9 0
41 Gavà (Colegio Bon Soleil) 53.9 39.8 53.9 45.3 51.9 0
42 Viladecans (Parque Agrario) 55.3 49.9 51.9 43.8 49.1 43.4
  • Des del setembre de 2018, les dades elaborades per l’empresa EMS Brüel & Kjaer Ibérica, SA, estan emparades per l’acreditació ENAC Exp. núm. 13311/LE2466. Cap dada anterior a aquesta data no està emparada per l’acreditació ENAC
  • * Dada no emparada per l’acreditació ENAC Exp. Nº 13311/LE2466
  • ND. No hi ha dades disponibles
EMS Brüel & KjærENAC