Informes acústics

SIRBCN - Nivells Reial Decret
Mesura dia 30/09/20
Nº Est. Nom Matí 07:00 - 19:00 Tarda 19:00 - 23:00 Nit 23:00 - 07:00
Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió
8 Gava Mar (Centro Serv.) 56.8 34.9* 47.8 0.0 47.1 0.0
9 Castelldefels (Baliza E.) 52.6 34.8 52.3 0.0 51.9 0.0
10 Castelldefels (E.Edumar) 55.6 28.9 51.5 0.0 47.5 0.0
12 Castelldefels (Ayunt.) 54.6 0.0 53.9 0.0 49.8 0.0
21 El Prat (Colegio J.Balmes) 55.6 30.5 52.6 0.0 50.4 34.7
40 Viladecans (Camping Ballena Alegre) ND ND ND ND ND ND
41 Gavà (Colegio Bon Soleil) 59.3 35.6 53.2 0.0 46.7 0.0
42 Viladecans (Parque Agrario) 59.5 41.9* 52.8 33.5 47.8 38.6
  • Des del setembre de 2018, les dades elaborades per l’empresa EMS Brüel & Kjaer Ibérica, SA, estan emparades per l’acreditació ENAC Exp. núm. 1311/LE2466. Cap dada anterior a aquesta data no està emparada per l’acreditació ENAC
  • * Dada no emparada per l’acreditació ENAC Exp. Nº 1311/LE2466
  • ND. No hi ha dades disponibles
  • El valor 0 indica que no s'ha registrat soroll associat a la font aeronàutica
EMS Brüel & KjærENAC