Informes acústics

SIRBCN - Nivells Reial Decret
Mesura dia 31/05/17
Nº Est. Nom Matí 07:00 - 19:00 Tarda 19:00 - 23:00 Nit 23:00 - 07:00
Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió
2 El Prat (Centro Remolar) 0 0 0 0 0 0
3 Aeropuerto (Cab. 25R) 0 0 0 0 0 0
4 Aeropuerto (Cab. 07L) 0 0 0 0 0 0
5 Aeropuerto (Cab. 25L) 77 77 79 78 68 67
6 Aeropuerto (Cab.07R) 75 75 75 75 70 69
8 Gava Mar (Centro Serv.) 55 47 52 46 47 0
9 Castelldefels (Baliza E.) 56 49 54 46 50 0
10 Castelldefels (E.Edumar) 61 47 56 44 53 0
12 Castelldefels (Ayunt.) 58 31 58 36 49 0
21 El Prat (Colegio J.Balmes) 56 37 54 0 50 36
40 Viladecans (Camping Ballena Alegre) 63 62 63 62 50 0
41 Gavà (Colegio Bon Soleil) 61 50 55 48 51 0
42 Viladecans (Parque Agrario) 58 57 56 55 48 34