Informes acústics

SIRBCN - Nivells Reial Decret
Mesura dia 31/01/21
Nº Est. Nom Matí 07:00 - 19:00 Tarda 19:00 - 23:00 Nit 23:00 - 07:00
Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió
8 Gava Mar (Centro Serv.) 57.8 0 55.6 0 55.5 0
9 Castelldefels (Baliza E.) 63.5 0 58.6 0 57.8 0
10 Castelldefels (E.Edumar) 59.5 0 52.1 0 46.4 0
12 Castelldefels (Ayunt.) 70.1 0 61.0 0 51.5 0
21 El Prat (Colegio J.Balmes) 59.0 0 51.4 0 46.0 0
40 Viladecans (Camping Ballena Alegre) 57.3 48.1 56.1 47.6 55.5 38.9
41 Gavà (Colegio Bon Soleil) 59.9 0 52.7 0 47.3 0
42 Viladecans (Parque Agrario) 55.5 0* 45.7 0 42.2 0
  • Des del setembre de 2018, les dades elaborades per l’empresa Envirosuite Ibérica SA, estan emparades per l’acreditació ENAC Exp. núm. 1311/LE2466. Cap dada anterior a aquesta data no està emparada per l’acreditació ENAC
  • * Dada no emparada per l’acreditació ENAC Exp. Nº 1311/LE2466
  • ND. No hi ha dades disponibles
  • El valor 0 dB indica que no s'ha registrat soroll associat a la font aeronàutica
EMS Brüel & KjærENAC