Informes acústics

SIRBCN - Nivells Reial Decret
Mesura dia 30/04/17
Nº Est. Nom Matí 07:00 - 19:00 Tarda 19:00 - 23:00 Nit 23:00 - 07:00
Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió
2 El Prat (Centro Remolar) 0 0 0 0 0 0
3 Aeropuerto (Cab. 25R) 0 0 0 0 0 0
4 Aeropuerto (Cab. 07L) 0 0 0 0 0 0
5 Aeropuerto (Cab. 25L) 75 75 77 77 71 71
6 Aeropuerto (Cab.07R) 0 0 0 0 0 0
8 Gava Mar (Centro Serv.) 56 47 57 46 54 0
9 Castelldefels (Baliza E.) 62 48 61 45 58 0
10 Castelldefels (E.Edumar) 55 45 55 43 48 0
12 Castelldefels (Ayunt.) 56 36 58 40 50 0
21 El Prat (Colegio J.Balmes) 60 46 58 45 49 24
40 Viladecans (Camping Ballena Alegre) 64 62 63 61 59 52
41 Gavà (Colegio Bon Soleil) 58 48 57 46 49 0
42 Viladecans (Parque Agrario) 57 56 56 54 47 42