Informes acústics

SIRBCN - Nivells Reial Decret
Mesura dia 05/02/17
Nº Est. Nom Matí 07:00 - 19:00 Tarda 19:00 - 23:00 Nit 23:00 - 07:00
Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió
2 El Prat (Centro Remolar) 0 0 0 0 0 0
3 Aeropuerto (Cab. 25R) 60 39 63 46 51 0
4 Aeropuerto (Cab. 07L) 71 66 76 71 67 51
5 Aeropuerto (Cab. 25L) 78 78 80 80 72 72
6 Aeropuerto (Cab.07R) 75 74 76 76 69 68
8 Gava Mar (Centro Serv.) 63 35 68 0 60 37
9 Castelldefels (Baliza E.) 75 0 78 0 70 0
10 Castelldefels (E.Edumar) 62 0 66 0 58 0
12 Castelldefels (Ayunt.) 71 0 73 0 71 0
21 El Prat (Colegio J.Balmes) 67 28 70 34 65 33
40 Viladecans (Camping Ballena Alegre) 68 61 73 61 62 57
41 Gavà (Colegio Bon Soleil) 76 0 80 0 74 0
42 Viladecans (Parque Agrario) 66 56 73 62 64 48