Informes acústics

SIRBCN - Nivells Reial Decret
Mesura dia 18/06/17
Nº Est. Nom Matí 07:00 - 19:00 Tarda 19:00 - 23:00 Nit 23:00 - 07:00
Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió Leq(A) Total Leq(A) Avió
2 El Prat (Centro Remolar) 0 0 0 0 0 0
3 Aeropuerto (Cab. 25R) 0 0 0 0 0 0
4 Aeropuerto (Cab. 07L) 0 0 0 0 0 0
5 Aeropuerto (Cab. 25L) 77 77 79 79 69 69
6 Aeropuerto (Cab.07R) 75 75 75 75 71 70
8 Gava Mar (Centro Serv.) 55 49 73 30 48 36
9 Castelldefels (Baliza E.) 56 49 56 0 51 46
10 Castelldefels (E.Edumar) 54 47 53 0 47 39
12 Castelldefels (Ayunt.) 56 37 63 0 48 0
21 El Prat (Colegio J.Balmes) 60 38 65 33 54 0
40 Viladecans (Camping Ballena Alegre) 64 63 64 63 50 0
41 Gavà (Colegio Bon Soleil) 57 51 53 0 51 46
42 Viladecans (Parque Agrario) 63 59 62 55 58 47