Serveis d'Inspecció a la Frontera

Serveis de l'Administració de l'Estat per al control duaner i sanitari de mercaderies.

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat disposa d'instal·lacions autoritzades per al control duaner i sanitari de mercaderies, on es duen a terme els controls oficials, documentals, d'identitat i físics i, en general, tots els tràmits necessaris per al despatx duaner de mercaderies amb origen/destinació en tercers països.

Els SIF són els serveis de l'Administració de l'Estat que tenen assignades, entre d'altres, les funcions de control i inspecció de les mercaderies, a fi d'assegurar que compleixen les condicions higienicosanitàries, de qualitat comercial i seguretat industrial necessàries en les operacions de comerç exterior.

Serveis d'inspecció en frontera

Contacte de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h:
Sanidad exterior:
Teléfono: 93 520 92 30 / 35.
Email: sanidad_exterior.barcelona@correo.gob.es
Sanidad animal:
Teléfono: 93 520 92 20 / 36.
Email: sanimal.barcelona@correo.gob.es
Sanidad vegetal:
Teléfono: 93 520 92 20 / 21.
Email: svegetal.barcelona@correo.gob.es

Contacte de dilluns a divendres de 14.00 a 22.00 h y cap de setmana y festius de 9.00 a 22.00 h:
Teléfono: 93 520 90 00.

Agència Espanyola d'Administració Tributària (AEAT)

Dades de contacte a l'aeroport:

Web de l'Agència Tributària: Duanes i impostos especials.

Horari d'atenció al públic:
Viatgers T1: 24 hores.
Viatgers T2: 08.30-18.30 h
Càrrega aèria comercial (edifici Cargopark): 08.00-19.00 h
Càrrega aèria particulars (T2A): 08.30-18.00 h

Telèfons:
Viatgers T1: 932 596 433Fax: 932 971 753
Viatgers T2: 932 984 685Fax: 934 786 688
Càrrega aèria: 933 740 852Fax: 933 740 887

Instal·lacions frontereres de control de mercaderies

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat està habilitat com a:

 • PIF - Lloc d'Inspecció Fronterera autoritzat per la Comissió de la Unió Europea per a la inspecció d'animals vius, productes de consum animal i productes d'origen animal tant de consum humà com de no consum humà. Els CIF (centres d'inspecció fronterera) són les instal·lacions en què es duen a terme aquestes inspeccions.

  Els CIF autoritzats a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, segons la Decisió de la Comissió, de 28 de setembre de 2009, són tres i estan gestionats per tres operadores: Iberia, Swissport i World Wide Flight Services (WFS).

  PIF aeropuertos autorizados por la CE (pdf, 325.76 kB)

  Ports i aeroports on es duu a terme el control de productes d'origen animal no destinat a consum humà, animals vius i pinsos

 • PIFF - Lloc d'Inspecció Fronterera Fitosanitària autoritzat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per als controls i inspeccions tendents a evitar la introducció o propagació d'elements nocius per als vegetals i productes animals.

  Ports i aeroports on es duu a terme el control de productes fitosanitaris

 • RAH - Recinte duaner habilitat autoritzat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per al control de productes d'origen no animal destinats a l'ús i consum humà procedents de països tercers.

  Recintes duaners habilitats

 • PED - Punt d'entrada designat autoritzat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social per al control de determinats productes com els pinsos i aliments d'origen no animal que requereixen controls més intensius, segons estableix el Reglament 669/2009/CE.

  Punts d'entrada designats