Medi ambient

Oficina d'atenció ambiental

No dubtis a transmetre'ns qualsevol sol·licitud d'informació, reclamació o suggeriment.

Sistema de gestió ambiental

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental que identifica tots els aspectes que tenen un impacte significatiu en el medi ambient.

Emissions acústiques

L'aeroport disposa de terminals de mesurament de sorolls (TMR) ubicats en llocs estratègics per tal de detectar, mesurar i associar el soroll produït per les aeronaus.

Qualitat de l'aire

L'aeroport realitza el control de qualitat de l'aire en quatre estacions per al mesurament i registre de contaminants atmosfèrics.

Energia

L'aeroport realitza un control i seguiment del consum energètic de les seves instal·lacions i ha posat en marxa mesures dirigides a optimitzar els recursos.

Aigua

L'objectiu de l'aeroport és la reducció de consum d'aigua potable, sense reduir els nivells de qualitat en la prestació.

Gestió de residus

L'aeroport té com a prioritat la reducció de la generació de residus, així com la seva correcta gestió.

Control d'avifauna

El principal sistema utilitzat per l'aeroport per al control de la població d'aus al recinte aeroportuari és l'ús d'aus rapinyaires.

Seguiment ambiental d'empreses

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat realitza la vigilància ambiental de totes les activitats desenvolupades per empreses externes