L'excel·lència en el servei

Els agents handling de l'aeroport estan compromesos amb la millora contínua del servei.

Els agents handling de terminal de mercaderies que presten els seus serveis a les aerolínies que operen a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat estan compromesos amb l'excel·lència i la millora contínua en la prestació dels seus serveis.

Fruit d'aquest compromís és l'adopció d'uns indicadors i objectius comuns, així com d'un procés de mesurament mensual dels mateixos que permet la publicació trimestral dels indicadors de servei que es mostren a continuació:

INDICADORS DE SERVEI SEGON TRIMESTRE 2019
Mercaderies en importació posades a disposició dels agents o dels serveis duaners Nº de partides que componen la mostra Objectiu % De les partides que compleixen l'objectiu (*)
% de les partides de càrrega general en AVIONS MIXTES WB, el RCF < ATA + 6 hores 7.565 95% 98,56%
% de les partides de càrrega general en AVIONS MIXTES NB, el RCF < ATA + 4 hores 6.950 95% 99,49%
% de les partides de càrrega de handling express en AVIONS MIXTES, el RCF < ATA + 2 hores - 95% -

* El mesurament s'ha realitzat sobre 14.515 partides d'importació en el segon trimestre de 2019 de tots els agents handling (excepte WFS).