L'excel·lència en el servei

Els agents handling de l'aeroport estan compromesos amb la millora contínua del servei.

Els agents handling de terminal de mercaderies que presten els seus serveis a les aerolínies que operen a l'aeroport de Barcelona-el Prat estan compromesos amb l'excel·lència i la millora contínua en la prestació dels seus serveis.

Fruit d'aquest compromís és l'adopció d'uns indicadors i objectius comuns, així com d'un procés de mesurament mensual dels mateixos que permet la publicació trimestral dels indicadors de servei que es mostren a continuació:

INDICADORS DE SERVEI SEGON TRIMESTRE 2017
Mercaderies en importació posades a disposició dels agents o dels serveis duaners Nº de partides que componen la mostra Objectiu % De les partides que compleixen l'objectiu (*)
% de les partides de càrrega general en AVIONS MIXTES WB, el RCF < ATA + 6 hores 14.039 95% 98,64%
% de les partides de càrrega general en AVIONS MIXTES NB, el RCF < ATA + 4 hores 5.644 95% 99,23%
% de les partides de càrrega amb serveis de terra express en AVIONS MIXTES, el RCF < ATA + 2 hores 468 95% 99,26%

* El mesurament s'ha realitzat sobre 20.151 partides d'importació en el segon trimestre de 2017 de tots els agents handling.