Infraestructures per a la càrrega aèria

Compartiu:

El Centre de Càrrega Aèria de l'aeroport s'organitza a partir d'un eix estructurant que separa les naus amb oficines de primera línia (les que disposen d'accés directe a la rampa d'estacionament d'aeronaus) de les ubicades a segona línia, on es troben els operadors logístics i els agents de càrrega.

A les naus logístiques de primera línia operen els agents handling de magatzem que presten els seus serveis a les companyies aèries que operen a l'aeroport en tot allò relacionat amb el tractament físic i documental de les mercaderies que seran transportades per via aèria. Així mateix, en aquesta zona s'ubiquen les companyies courier i de transport urgent que operen aeronaus a l'aeroport.

A les naus logístiques de segona línia operen totes aquelles empreses relacionades amb la logística del transport de mercaderies, per a les quals la ubicació a l'aeroport representa un avantatge competitiu. Així mateix, també hi ha els aparcaments i edificis d'oficines necessaris per a una operació eficient.

Contacte

Centre de Càrrega Aèria de l'aeroport de Barcelona-El Prat

Adreça electrònica: bcn.comercial.carga@aena.es