Informes acústics

Informes
Consulta d'informes
Tipus d'informe
Terminals

Nota important:: Els nivells acústics del TMR-40 Viladecans (Ballena Alegre) corresponents al període de 2015.04.28 a 2016.04.25 estan afectats per una desviació de +2,6 dB (A). La desviació s'ha a causa d'una avaria continuada en l'equip, que va provocar un increment del senyal registrada pel que fa al soroll real. La desviació s'ha pogut verificar empíricament en l'anàlisi anual de les dades acumulades. Preguem disculpin les molèsties.

Des de l'1 de gener de 2009 el període Nit es considera continu: des de les 23.00 h fins les 07.00 h del dia següent. El període Nit s'assigna al dia de les 23.00 h.

Per acord del Grup Tècnic de Treball de Sorolls, els sonòmetres TMR-40 Ballena Alegre i TMR-41 Bon Soleil van començar a funcionar al gener de 2008.

Per acord del Grup Tècnic de Treball de Sorolls, el sonòmetres TMR-1 Policia de Gavà Mar, TMR-7 EDAR de Viladecans i TMR-11 UPC de Castelldefels van ser donats de baixa al desembre de 2007.

Les dades anteriors al dia 24 de juny de 2005 de la terminal El Prat (Col·legi J.Balmes) corresponen a la seva anterior ubicació (Policia Local Prat).

--

Des del setembre de 2018, les dades elaborades per l’empresa Envirosuite Ibérica S.A., estan emparades per l’acreditació ENAC Exp. núm. 1311/LE2466. Cap dada anterior a aquesta data no està emparada per l’acreditació ENAC.

* Dada no emparada per l’acreditació ENAC Exp. Nº 1311/LE2466.

ND. No hi ha dades disponibles.

El valor 0 dB indica que no s'ha registrat soroll associat a la font aeronàutica.