Informes acústics

Informes
Consulta d'informes
Tipus d'informe
Terminals

Notas generals

Nota important:: Els nivells acústics del TMR-40 Viladecans (Ballena Alegre) corresponents al període de 2015.04.28 a 2016.04.25 estan afectats per una desviació de +2,6 dB (A). La desviació s'ha a causa d'una avaria continuada en l'equip, que va provocar un increment del senyal registrada pel que fa al soroll real. La desviació s'ha pogut verificar empíricament en l'anàlisi anual de les dades acumulades. Preguem disculpin les molèsties.

Des de l'1 de gener de 2009 el període Nit es considera continu: des de les 23.00 h fins les 07.00 h del dia següent. El període Nit s'assigna al dia de les 23.00 h.

Per acord del Grup Tècnic de Treball de Sorolls, els sonòmetres TMR-40 Ballena Alegre i TMR-41 Bon Soleil van començar a funcionar al gener de 2008.

Per acord del Grup Tècnic de Treball de Sorolls, el sonòmetres TMR-1 Policia de Gavà Mar, TMR-7 EDAR de Viladecans i TMR-11 UPC de Castelldefels van ser donats de baixa al desembre de 2007.

Les dades anteriors al dia 24 de juny de 2005 de la terminal El Prat (Col·legi J.Balmes) corresponen a la seva anterior ubicació (Policia Local Prat).

Decembre

Els dies 5, 9, 17 i 18 de desembre de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 1, 4 i 16 de desembre de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s y/o precipitacions).

Novembre

Els dies 4, 11 i 29 de novembre de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Els dies 20, 21, 23, 26 i 27 de novembre de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 18 i 19 de novembre de 2016 els nivells acústics enregistrats al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 5 i 9 de novembre de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Octubre

Els dies 6, 8, 13, 22, 23 i 24 d’octubre de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 5, 12, 21 d’octubre de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Els dies 1, 11, 18 d’octubre de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Setembre

Els dies 19 i 28 de setembre de 2016 els nivells acústics enregistrats al període dia al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 13, 14, 17, 22, 23, 24 i 25 de setembre de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 4 i 9 de setembre de 2016 els nivells acústics enregistrats al període dia al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 9 de setembre de 2016 els nivells acústics enregistrats al període nit als sonòmetres 8, 26 i 40 poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Els dies 2 i 3 de setembre de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Agost

Els dies 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 20 d’agost de 2016 els nivells acústics enregistrats al període dia dels sonòmetres 3, 4, 5, 6, 9, 40 i 42 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 16, 17, 21 i 27 d’agost de 2016 els nivells acústics enregistrats al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 29 d’agost de 2016 els nivells acústics enregistrats al període nit als sonòmetres 3, 4, 5, 6, 8, 26, 40, 41 i 42 poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Juliol

Els dies 3, 6, 7, 10, 15, 19, 25, 26, 28, 29, 30 i 31 de juliol de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 12, 13, 14, 20 i 22 de juliol de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Juny

Els dies 3, 5, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 i 29 de juny de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 14, 15, 17, 18 i 23 de juny de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Maig

Els dies 1, 2, 4, 6, 8, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 i 29 de maig de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 6 i 7 de maig de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Els dies 5, 9, 10 i 11 de maig de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Abril

Els dies 20, 27 i 30 d’abril de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 18, 19, 24, 25 i 29 d’abril de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 29 d’abril de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Els dies 14, 16 i 17 d’abril de 2016 els nivells acústics enregistrats al període Dia als sonòmetres 3, 4, 5, 6, 9 i 42 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 13 d’abril de 2016 els nivells acústics enregistrats als sonòmetres 3, 4, 5, 6, 9, 40 y 42 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 11 i 12 d’abril de 2016 els nivells acústics enregistrats al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 1, 4, 7 i 10 d’abril de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Els dies 2, 4 i 9 d’abril de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 1, 4, 5 i 8 d’abril de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Març

Els dies 14, 16, 19 i 31 de març de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 24, 26, 28 i 29 de març de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 9 de març de 2016 els nivells acústics enregistrats al període Dia als sonòmetres 8 i 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 3, 4, 5 i 8 de març de 2016 els nivells acústics enregistrats al període Dia poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Febrer

Els dies 8, 9, 12, 17, 20, 21, 25 i 29 de febrer de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 10, 13, 14, 26, 27 i 28 de febrer de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

El dia 11 de febrer de 2016 els nivells acústics enregistrats al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

El dia 7 de febrer de 2016 els nivells acústics enregistrats al període Dia al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

El dia 5 de febrer de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 6 de febrer de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 1 i 3 de febrer de 2016 els nivells acústics enregistrats al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Gener

Els dies 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27 i 28 de gener de 2016 els nivells acústics enregistrats al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 3, 6, 7, 10, 11 i 12 de gener de 2016 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).