Informes acústics

Informes
Consulta d'informes
Tipus d'informe
Terminals

Notas generals

Nota important:: Els nivells acústics del TMR-40 Viladecans (Ballena Alegre) corresponents al període de 2015.04.28 a 2016.04.25 estan afectats per una desviació de +2,6 dB (A). La desviació s'ha a causa d'una avaria continuada en l'equip, que va provocar un increment del senyal registrada pel que fa al soroll real. La desviació s'ha pogut verificar empíricament en l'anàlisi anual de les dades acumulades. Preguem disculpin les molèsties.

Des de l'1 de gener de 2009 el període Nit es considera continu: des de les 23.00 h fins les 07.00 h del dia següent. El període Nit s'assigna al dia de les 23.00 h.

Per acord del Grup Tècnic de Treball de Sorolls, els sonòmetres TMR-40 Ballena Alegre i TMR-41 Bon Soleil van començar a funcionar al gener de 2008.

Per acord del Grup Tècnic de Treball de Sorolls, el sonòmetres TMR-1 Policia de Gavà Mar, TMR-7 EDAR de Viladecans i TMR-11 UPC de Castelldefels van ser donats de baixa al desembre de 2007.

Les dades anteriors al dia 24 de juny de 2005 de la terminal El Prat (Col·legi J.Balmes) corresponen a la seva anterior ubicació (Policia Local Prat).

Desembre

Els dies 1, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 24, 27, 29 i 31 de desembre de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 27 de desembre de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període Nit poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Novembre

Els dies 4, 5, 6, 12 i 23 de novembre de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 4 de novembre de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període Dia poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Octubre

Els dies 3, 5, 8, 9, 11, 12, 22 i 26 d’octubre de 2017 de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 19 i 20 d’octubre de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Els dies 1, 6, 18 i 30 d’octubre de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Setembre

Els dies 2, 5, 8, 13, 16, 17, 18, 21 i 24 de setembre de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 3 de setembre de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període nit poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Els dies 1, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 25 i 30 de setembre de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Agost

Els dies 3, 5, 7, 14, 19, 22, 23 i 24 d’agost de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 1, 8, 9, 10, 11, 18, 20, 29, 30 i 31 d’agost de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Juliol

Els dies 4, 12, 18, 19, 22, 23 i 24 de juliol de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període Dia al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 20 de juliol de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període Dia en els sonòmetres 9, 10, 12 i 41 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

El dia 18 de juliol de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període Dia en els sonòmetres 42 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 2, 3, 7 i 13 de juliol de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període Dia poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 8 de juliol de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període Dia poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Juny

Els dies 20, 21, 22, 23, 24, 29 i 30 de juny de 2017 els nivells acústics enregistrats en els períodes dia i tarda poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 25 i 29 de juny de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període nit poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitaciones).

El dia 28 de juny de 2017 els nivells acústics enregistrats en els períodes dia i tarda poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

El dia 4 de juny de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 2, 5, 6, 7, 8, 10 i 14 de juny de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Maig

Els dies 11, 18 i 29 de maig de 2017 els nivells acústics enregistrats en els períodes dia i nit poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Els dies 10, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 26 i 27 de maig de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període dia poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 13, 19, 23 i 24 de maig de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període tarda al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 2, 5 i 6 de maig de 2017 els nivells acústics enregistrats en els períodes dia i tarda poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 1 de maig de 2017 els nivells acústics enregistrats en els períodes dia i tarda al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Abril

Els dies 25, 26 i 30 d’abril de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 3, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 i 29 d’abril de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 27 d’abril de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període dia poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Els dies 2, 5 i 15 d’abril de 2017 els nivells acústics enregistrats en els períodes dia i tarda poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

El dia 1 d’abril de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període dia poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Març

Els dies 24, 27 i 31 de març de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 19, 23 i 30 de març de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 12 i 24 de març de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període tarda poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

El dia 3 de març de 2017 els nivells acústics enregistrats en els períodes tarda i nit poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Febrer

Els dies 15, 17, 20, 22, 23, 26, 27 y 28 de febrer de 2017 els nivells acústics enregistrats en els períodes dia i tarda poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 24 de febrer de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període dia poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

El dia 5, 7 , 12, 13 i 23 de febrer de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s i/o precipitacions).

Els dies 2, 3, 4, 6 i 11 de febrer de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 1 de febrer de 2017 els nivells acústics enregistrats en els períodes dia i tarda al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Gener

El dia 29 de gener de 2017 els nivells acústics enregistrats al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 28 de gener de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període dia al sonòmetre 41 poden estar afectats per causes meteorològiques (precipitacions).

Els dies 19, 20, 21, 22, 23, 25 i 27 de gener de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s y/o precipitacions).

Els dies 3 i 18 de gener de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període nit als sonòmetres 3, 4, 5, 6 i 42 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 16 de gener de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període nit al sonòmetre 41 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 12 i 13 de gener de 2017 els nivells acústics enregistrats poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

El dia 11 de gener de 2017 els nivells acústics enregistrats en els períodes dia i tarda als sonòmetres 9 i 40 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).

Els dies 1, 2 i 9 de gener de 2017 els nivells acústics enregistrats en el període dia al sonòmetre 9 poden estar afectats per causes meteorològiques (vents superiors a 5 m/s).