Informes acústics

Els informes proporcionen una avaluació mensual dels mesuraments acústics registrats als Terminals de Soroll (TMR) instal·lats per l'aeroport de Barcelona-El Prat en diferents municipis de la província de Barcelona. Addicionalment també s'analitzen diversos factors que incideixen en l'augment o disminuición del soroll.

Contingut associat

Informes mensuals 2016

Informes mensuals 2015

Informes mensuals 2014

Informes mensuals 2013

Informes mensuals 2012

Informes mensuals 2011

Informes mensuals 2010

Informes mensuals 2009