Hidrologia i drenatge

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat està assentat sobre l'hemidelta occidental del riu Llobregat. A nivell hidrològic el Delta es caracteritza per tenir dos aqüífers, un de profund i un altre de superficial. El flux de l'aigua subterrània manté el seu recorregut natural des de l'interior fins a la costa encara que es produeixen alguns claveguerons en zones de drenes aeroportuaries.

L'escassa pendent i els elevats nivells freàtics dificulten el drenatge superficial de l'aeroport afavorint l'acumulació d'aigua en superfície. Per aquesta raó en el camp de vol existeixen una sèrie de canals que capten l'aigua de la superfície i la condueixen a tres estacions de bombatge a El Remolar, l'Illa i a La Roberta. En cas de grans pluges els equips de bombatge condueixen l'aigua fora del recinte aeroportuari.

El manteniment de la qualitat ecològica i química de l'aigua que transcorre pel recinte aeroportuari és una prioritat de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Els mecanismes de control i seguiment són els següents:

  • Instal·lació de separadors d'hidrocarburs i comportes de tancament als canals de l'aeroport per a la contenció d'abocaments accidentals d'hidrocarburs procedents de plataforma.
  • Control analític periòdic de l'estat ecològic i químic de les aigües superficials i subterrànies del recinte aeroportuari i, en especial, de possible concentració de substàncies contaminants.
  • Xarxa de control piezomètric de les aigües subterrànies.
  • Inspecció visual periòdica de les aigües dels canals.