Gestió de residus

L'activitat aeroportuària genera un important volum de residus, especialment assimilables a urbans però també de caràcter perillós. Tots ells són gestionats d'acord a la legislació vigent, amb transportistes i gestors autoritzats per l'Agència de Residuos de Catalunya.

En la gestió de residus l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat estableix les següents prioritats:

  • Reduir la generació de residus de les activitats d'Aena.
  • Reduir la generació de residu banal (fracció resta) a totes les instal·lacions de l'aeroport, especialment deguda a l'activitat comercial.
  • Control i seguiment de tota la tipologia de residus generats en totes les activitats de l'aeroport (control de contractistes i concessionaris) per assegurar la correcta segregació, provisió i gestió externa dels residus.