Fast Lane

Fast Lane T1

  • Terminal T1

  • L'accés preferent en els filtres permet passar el control de seguretat ràpidament i agilitar els tràmits previs a l'embarcament.

Fast Lane T2 B

  • Terminal T2

  • L'accés preferent en els filtres de la terminal T2 B permet passar el control de seguretat ràpidament i agilitar els tràmits previs a l'embarcament.