Fast Lane

Fast Lane T1

  • Terminal T1

  • Accés ràpid al control de seguretat en la terminal T1, planta 3. Permet accedir al control de seguretat de manera preferent agilitant el pas pels filtres.

Fast Lane T2 B

  • Terminal T2

  • Accés ràpid al control de seguretat en la terminal T2 B, planta 1. Permet accedir al control de seguretat de manera preferent agilitant el pas pels filtres.

    El servei a la terminal T2 només es presta en el control de seguretat de la T2 B, i no està disponible a la T2 C.