Fast Lane

Fast Lane T1

  • Terminal T1

  • Accés ràpid al control de seguretat en la terminal T1, planta 3. Permet accedir al control de seguretat de manera preferent agilitant el pas pels filtres.

Fast Lane T2 B

  • Terminal T2

  • Accés ràpid al control de seguretat en la terminal T2 B, planta 1. Permet accedir al control de seguretat de manera preferent agilitant el pas pels filtres.

    Aquest accés està actualment tancat.

Fast Lane T2 C

  • Terminal T2

  • Accés ràpid al control de seguretat en la terminal T2 C, planta 1. Permet accedir al control de seguretat de manera preferent agilitant el pas pels filtres.

    Aquest accés està actualment tancat.