Emissions acústiques

El Departament de Medi Ambient de l'aeroport de Barcelona-El Prat disposa de terminals de mesurament de sorolls (TMR) ubicats en llocs estratègics de la perifèria de l'aeroport a fi de detectar, mesurar i associar el soroll produït per les aeronaus en sobrevolar els micròfons instal·lats en zones estratègiques del seu entorn.

mesurament de sorolls

Les localitzacions dels TMR s'han seleccionat per mesurar convenientment els nivells de soroll ambiental en l'àrea d'influència de l'aeroport, seguint els criteris acordats en la CSAAB (Comissió de Seguiment de l'Ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat). Es disposa de 13 terminals fixos i 3 mòbils mitjançant els quals es du a terme el control ambiental diari de la contaminació acústica d'origen aeronàutic.

Situació dels TMR:
TMR-2. Temporalment fora de servei fins a nova ubicación.
TMR-3: Aeroport (Cab. 25R)
TMR-4: Aeroport (Cab. 07L)
TMR-5: Aeroport (Cab. 25L)
TMR-6: Aeroport (Cab. 07R)
TMR-8: Gavà Mar (Centre Serv.)
TMR-9: Castelldefels (Balisa E.)
TMR-10: Castelldefels (E. Edumar)
TMR-12: Castelldefels (Ajuntament)
TMR-21: El Prat (Col·legi Jaume Balmes)
TMR-40: Viladecans (Càmping Ballena Alegre)
TMR-41: Gavà (Col·legi Bon Soleil)
TMR-42: Viladecans (Parc Agrari)