Consum d'aigua

L'aigua consumida a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat prové de companyia externa i de diversos pous ubicats al recinte aeroportuari.

L'aigua subministrada per companyia externa és utilitzada per al consum humà i la xarxa fluxors.

L'aigua captada dels pous de l'aeroport (aigua de l'aqüífer profund) és utilitzada per a consum humà (una vegada potabilitzada) i per a la xarxa de fluxors, reg i la xarxa contra incendis (aigua sense potabilitzar).

Contingut associat

ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 2019

Analítiques Xarxa aigua potable de l'aeroport 2019

Analítiques aigua potable Subministrament companyes handling costat aire de l'aeroport 2019

ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 2018

Analítiques Xarxa aigua potable de l'aeroport 2018

Analítiques aigua potable Subministrament companyes handling costat aire de l'aeroport 2018

ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 2017

Analítiques Xarxa aigua potable de l'aeroport 2017

Analítiques aigua potable Subministrament companyes handling costat aire de l'aeroport 2017

ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 2016

Analítiques Xarxa aigua potable de l'aeroport 2016

Analítiques aigua potable Subministrament companyes handling costat aire de l'aeroport 2016

ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 2015

Analítiques Xarxa aigua potable de l'aeroport 2015

Analítiques aigua potable Subministrament companyes handling costat aire de l'aeroport 2015

ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 2014

Analítiques Xarxa aigua potable de l'aeroport 2014

Analítiques aigua potable Subministrament companyes handling costat aire de l'aeroport 2014

ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 2013

Analítiques Xarxa aigua potable de l'aeroport 2013

Analítiques aigua potable Subministrament companyes handling costat aire de l'aeroport 2013

ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 2012

Analítiques Xarxa aigua potable de l'aeroport 2012

Analítiques aigua potable Subministrament companyes handling costat aire de l'aeroport 2012