Bones pràctiques

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat promou entre els seus empleats, les empreses contractistes i empreses concessionàries la minimització i segregació dels residus generats.

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat aposta decididament pel reciclatge davant la deposició en abocador dels residus generats. El Departament de Medi Ambient manté una infraestructura i servei de recollida pensada per obtenir els millors índexs de reciclatge: punts de recollida selectiva en zones properes de generació (en terminal de passatgers, zona comercial, oficines, magatzems i vials de zona aire i terra), dos centres d'emmagatzemament i classificació de residus assimilables als urbans en la planta logística, una planta de transferència temporal de residus perillosos i no perillosos (oberta a totes les empreses que treballen a l'aeroport), i seguiment diari (in situ) de les pràctiques de segregació en zona comercial i restauració.