Aigües residuals

Les aigües residuals generades a les instal·lacions de l'aeroport són recollides per la xarxa interna d'aigües residuals i, a través de pous de bombatge, impulsades fins a la xarxa metropolitana d'aigües residuals amb destinació a l'E.D.A.R. de DEPURBAIX.

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat realitza un control de totes les instal·lacions de recollida i tractament de les aigües residuals, així com del seguiment de la qualitat de l'aigua vessada a través de la presa de mostra i anàlisi dels paràmetres fixats en els permisos d'abocament vigents.