Aigua

La gestió de l'aigua a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat té un paper rellevant i singular.

A més de la gestió del consum i de les aigües residuals generades en l'activitat aeroportuària, cal destacar la gestió de l'aigua deguda a l'emplaçament i a l'entorn de l'aeroport, una àrea deltaica caracteritzada per posseir dos aqüífers (l'aqüífer superficial amb claveguerons en el camp de vol) i en el que abunden llacunes a la zona perimetral incloses en el Pla d'Espais d'Interès Natural.

Així la gestió de l'aigua a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat s'aborda des dels següents àmbits:

  • Hidrologia i drenatge de l'aeroport: Control i seguiment de la qualitat ecològica i química, així com de la piezometria i drenatge.
  • Aigües residuals: Control i seguiment de totes les instal·lacions de recollida i tractament de les aigües residuals, així com del seguiment de la qualitat de l'aigua vessada.
  • Consum d'aigua: Gestió de l'escomesa (companyia externa i pous), distribució i subministrament per als diferents usos.