Accés a Internet

L'aeroport ofereix internet Wi-Fi gratuït.

Wifi
Wifi Area

Servei gratuït ofert per Aena en connectar-se a la xarxa Airport free Wi-Fi Aena. Cal registrar-s’hi per correu electrònic, Facebook, LinkedIn o Aena Club Cliente. S’hi poden connectar diversos dispositius amb un mateix usuari registrat.